Velkommen til tidsmaskinen

Mennesket har til alle tider vært fascinert av tanken på å reise i tid. Lyngdal kommunes tidsmaskin er ikke helt H. G. Wells, men tilbyr i alle fall et lite utvalg reiser tilbake til den nære politiske fortid.

Mennesket har til alle tider vært fascinert av tanken på å reise i tid. Lyngdal kommunes tidsmaskin er ikke helt H. G. Wells, men tilbyr i alle fall et lite utvalg reiser tilbake til den nære politiske fortid.

I sitt møte torsdag 9. februar 2023 vedtok kommunestyret at det i Lyngdal kommune skal livestrømmes fra formannskap og kommunestyre, samt fra de fire politiske utvalgene: Miljø, plan og teknisk (UMPT), barn og oppvekst, helse og velferd og utvalg for kultur og samskaping.

Kommunestyret besluttet i det samme møtet at opptak fra formannskap og kommunestyre skal arkiveres i fire år fra publiseringsdato, mens opptakene fra utvalgsmøtene skal beholdes i 100 dager.

Opptak fra møter av særlig historisk interesse arkiveres uten utløpsdato. Kommunens TV-arkiv rommer etterhvert ganske mange opptak som må kunne sies å ha historisk interesse, og som derfor er bevart ut over de vedtatte fire årene / hundre dagene.

De eldste opptakene nærmer seg nå ti år, og byr på artige gjensyn med den nære lokalpolitiske fortiden.

Før kommunesammenslåingen hadde ikke Lyngdal system for strømming av politiske møter. En praksis gamle Audnedal kommune etablerte i 2015.

Bilde fra det konstituerende kommunestyremøtet og første strømming i Audnedal 061015
Bildet er fra det konstituerende kommunestyremøtet i gamle Audnedal kommune 6. oktober 2015, som også var det første møtet det ble strømmet fra. På bildet ses da avtroppende ordfører i Audnedal, Tønnes Seland, sammen med daværende rådmann, Kjell Olav Hæåk.
Foto: Skjermdump fra Kommune-TV

I TV-arkivet finner du flere bevarte opptak fra gamle Audnedal kommunestyre, og fra den politiske fellesnemda for kommunesammenslåingen. Denne tidsmaskinen tar deg helt tilbake til 6. oktober 2015. Da hadde Audnedal kommunestyre sitt konstituerende møte etter valget den høsten, og sin første livesending. I egenskap av å både være konstituerende møte for det aller siste kommunestyret i Audnedal, og den første sendingen, er dette ett av i alt tolv Audnedal-opptak som er besluttet bevart for ettertiden, helt uten utløpsdato.

Du finner dette og flere andre interessante opptak, både nye og eldre, via knappelenken under. Her kan du også lese mer om tilbudet som heter Kommune-TV. Nærdemokrati i praksis.

Lenke: Infoside Kommune-TV

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.07.2024