Miljørettet helsevern

Kommunen har ansvar for å sikre et trygt og helsefremmende miljø. Kommunene skal ha oversikt over alle miljøfaktorer, dvs. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innflytelse på helsen. Dette omtales gjerne som miljørettet helsevern og er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet som kommunene driver.

Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kapittel 3 og tilhørende forskrifter.

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

  • rådgivning og behandling av klagesaker
  • uttalelser i plansaker
  • tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier
  • behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige
  • ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen

Ansvaret for miljørettet helsevern i Lyngdal kommune er delegert til kommuneoverlegen. I tillegg samarbeider Lyngdal med Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommuner om en rådgiverstilling innenfor miljørettet helsevern. Rådgiver behandler saker hvor miljøet kan påvirke helsen til kommunens befolkning. Flekkefjord er vertskommune for rådgiveren.

Mer informasjon kan du finne på Lister Miljørettet Helseverns nettside via knappelenken under.

Lenke til Lister MHV

Les også mer om miljørettet helsevern på sidene til Helsedirektoratet.

Lenke til Helsedirektoratets nettsider

Kontaktinformasjon

Wijdan Hussein Ramadan, rådgiver miljørettet helsevern
Flekkefjord kommune
Øystein Buerøgård Therkelsen
2. etasje, Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.02.2024