Psykososialt kriseteam

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Ved behov for hjelp fra kriseteamet kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Om tilbudet

Psykososialt kriseteamet er et tverrfaglig team som tilbyr hjelp til mennesker som opplever kriser, ulykker og katastrofer.

Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen. Kriseteamet skal ikke erstatte de ordinære tjenestene, men kan mobiliseres for å gå inn i saker der omfanget eller hendelsen er av en slik karakter at det er behov for psykososial førstehjelp i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer.

Hva kan psykososialt kriseteamet bidra med?

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd alvorlige traumatiske hendelser, ulykker og katastrofer.

Teamet gir psykisk førstehjelp, vurderer ditt hjelpebehov og formidler kontakt med andre instanser/helsetjenester ut fra behov.

Hvordan får man hjelp fra psykososialt kriseteam?

  • Kontakt legevakten ved behov for hjelp fra kriseteamet: Ring 116 117.

I tillegg til legevakten kan psykososialt kriseteam utkalles av kommunens ledelse, brannvern eller politiet.

Sist endret: 24.10.2023