Kreftkoordinator

Kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende, i en vanskelig tid i livet, slik at de kan oppleve trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.

Kreftkoordinator bidrar med råd, veiledning og støtte om diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.

En kreftkoordinator kan:

  • Følge opp pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
  • Være kontaktperson for barn som pårørende
  • Bidra til godt samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre kommunale tjenester slik at pasienten får en god og koordinert tjeneste
  • Hjelpe med en oversikt over tilbud og tjenester som finnes i og utenfor kommunen
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg og palliasjon i kommunen
  • Informere, undervise og veilede andre virksomheter innen helse og velferd og samarbeidspartnere i kommunen slik at det bygges kompetanse.

Anne Sandal Øpstad er spesialsykepleier med videreutdanning i palliasjon og lindring. Hun kombinerer halv stilling som kreftkoordinator med halv stilling som sykepleier på Lyngdal helsehus.

Som kreftkoordinator har hun kontor på Lyngdal rådhus, og er tilgjengelig der hver tirsdag. For å avtale møte, se under kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Anne Øpstad, kreftkoordinator
3. etasje Lyngdal rådhus (tirsdager), avdeling for forvaltning og bolig

Det er også mulig å ta direkte kontakt med avdelingen Forvaltning og bolig mandag til fredag på vakttelefon 954 17 171, mellom kl. 08 og 15.

Sist endret: 17.11.2023