Kreftkoordinator

Kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende, i en vanskelig tid i livet, slik at de kan oppleve trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.

Kreftkoordinator bidrar med råd, veiledning og støtte om diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.

En kreftkoordinator kan:

  • Følge opp pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
  • Være kontaktperson for barn som pårørende
  • Bidra til godt samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre kommunale tjenester slik at pasienten får en god og koordinert tjeneste
  • Hjelpe med en oversikt over tilbud og tjenester som finnes i og utenfor kommunen
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg og palliasjon i kommunen
  • Informere, undervise og veilede andre virksomheter innen helse og velferd og samarbeidspartnere i kommunen slik at det bygges kompetanse.

Kontaktinformasjon

Innbyggertorget
Lyngdal kulturhus – Konsmo bibliotek – Byremo bibliotek
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 13.05.2024