Tilrettelagt transport (TT-kort)

Om tjenesten

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som på grunn av varige funksjonsnedsettelser har behov for spesialtransport når rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Mer informasjon om ordningen finner du via knappelenken under.

Lenke til info om TT-tjenesten

Skjema

Lenke: TT-kort søknadsskjema

Lenke: TT-kort legeerklæringsskjema

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 13.01.2023