Støttekanaler for barn, unge og foreldre

Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.
Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.

On this page you will information about helpful channels where children, young people and caregivers can get in touch with professional helpers for conversation, chat and support anonymously.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Kjære barn og ungdom!

Dersom du har det følelsesmessig vanskelig, utsettes for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt, våg å fortelle det til en voksen du stoler på!

Dersom du synes det er for vanskelig, kan du gratis ringe, hele døgnet, til Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Der treffer du fine voksne som vil prate med deg for at du skal ha det bedre.

Telefonlinjen er også for voksne som er bekymret for barn og unge.

På nettsiden www.116111.no kan du chatte gratis også, hele døgnet, uten å si hvem du er.

Ung.no finnes kvalitetsikret informasjon og oversikt over flere hjelpe- og chattetjenester.

Collage alarmtelefon barn og unge.png
I bildecollagen ses fra venstre BTI-koordinator Marianne Aarhoug Salvesen, SLT-koordinator Camilla Buch Vidringstad og virksomhetsleder Oppvekst, Ingrid Alden.

Andre hjelpelinjer

Under er en oversikt over andre hjelpelinjer hvor både du som er ung og du som er omsorgsperson kan få kontakt med profesjonelle som kan hjelpe, både via telefon, chat, mail, SMS og snap.

 • Alarmetelefon for Barn og Unge
  Linjen er nå døgnåpen. Telefon: 116 111. SMS: 417 16 111. e-post: alarm@116111.no
 • Vold- og overgrepslinjen
  Døgnåpen og gratis telefon for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Chat mandag til fredag kl. 09-20.
  Telefon: 116 006
 • Mental helse hjelpetelefonen
  Døgnåpen og gratis telefon for alle som trenger noen å snakke med. Drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.
  Telefon: 116 123
 • Foreldresupport
  Lavterskel og døgnåpen hjelpetelefon og chat. Et samarbeid mellom Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse. Dette er for småbarnsforeldre og omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
  Foreldresupport er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse
  Telefon: 116 123 (tast 2)
 • Kors på halsen
  Røde Kors for barn under 18 år: Telefon: 800 333 21, mandag-fredag kl. 14-22, chat hver dag kl. 14-22.
 • Blå Kors Chat-senter
  Anonym tjeneste og åpent fra kl 09.00 til 21.00, søndag til torsdag.
  Chat-senter:
  www.blakorskrs.no/chat-senter
  www.snakkompsyken.no
  www.snakkommobbing.no
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er åpen alle dager i året.
  Telefon: 800 57 000 - webside: https://hfsm.no/
 • Støttetelefon for kriminalitetsofre
  Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.
  Telefon: 800 40 008
 • Kirkens SOS
  Døgnåpen hjelpetelefon, melding og chat for alle som ønsker noen å snakke med. SOS-melding er nå også tilgjengelig på nordsamisk.
  Telefon: 22 40 00 40
  Teksttelefon for døve: 55 32 56 97

På nettstedet til Rådet for psykisk helse og helsenorge.no finner du flere hjelpetelefoner.

Rådet for psykisk helse

Helsenorge.no

Snapchat med barnevernet

Barn og unge kan kontakte Lister barnevern på Snapchat, med brukernavn listerbarnevern.

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)

Sist endret: 10.08.2022