Kommunale gatelys

Feil med veilys kan meldes til kommunen på e-post post@lyngdal.kommune.no, som videreformidler beskjedene. Alternativt kan du ringe Innbyggertorget på 38 33 40 00.

Feil kan også meldes via nettstedet fiks gata mi. Bruk lenken under.

Fiks gata mi

Når vedlikeholdes veilysene?

Mottatte feilmeldinger rapporteres fortløpende. Det kjøres fire vedlikeholdsrunder i året. Det kan derfor gå inntil tre måneder før feil blir utbedret.

Dersom hele strekninger med lysanlegg er mørklagt, utbedres dette fortløpende.

Sist endret: 08.09.2021