Gravesøknad kommunal vei

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Skal du grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veier? Du må søke om tillatelse og varsle om arbeidet.

Før du sender inn søknad bør du sette deg inn i gjeldende lovverk. Loven gjelder over, under eller langs offentlig vei, og innenfor tre meter fra veikanten.

Forskrift om anlegg av offentlig veg

Vegloven

Svar på søknad kan normalt påregnes innen tre uker. Ved ferieavvikling eller stor pågang kan det ta noe lengre tid.

Mangelfulle søknader blir returnert.

Skjema

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse / gravemelding

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

 

 

Sist endret: 08.09.2021