Varsling av planlagt og pågående arbeid på kommunale anlegg

Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling via den grønne knappelenken nederst på siden.
Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling via den grønne knappelenken nederst på siden.

Stenger vannet i området Agnefest/Svenevik tirsdag 25. mai – publisert 210521

Vannet blir helt eller delvis borte i området Agnefest/Svennevik tirsdag 25. mai, i tidsrommet 12.30 til 14.30, grunnet arbeid på ledningsnettet. Det berørte området er markert på kartutsnittet under.
 
I denne perioden bør innvendig stoppekran stenges, for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake bør det tappes fra første tappested etter hovedkran, og la vannet renne inntil det er klart og uten luft.
 
Kartutsnitt vannstenging.jpg

Tekniske tjenester har sendt ut SMS-varsel til berørte beboere.

Har du ikke fått slikt varsel, se knappelenken under, eller infoen lenger nede på siden.

Innbyggervarsling i Lyngdal

Stenger vannet i området Agnefest/Svenevik fredag 30. april – publisert 290421

Tekniske tjenester varsler at vannet blir helt eller delvis borte i området Agnefest/Svenevik fredag 30. april, mellom kl. 09 og 16. Grunnet arbeid på ledningsnettet.

I denne perioden bør man stenge innvendig stoppekran, for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake, bør det tappes vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft.

Det berørte området er markert på kartutsnittet under.

Kartutsnitt Svennevik.jpg
Kartutsnittet viser området som blir berørt av vannstengningen fredag 30. april.

Tekniske tjenester har sendt ut SMS-varsel til berørte beboere.

Har du ikke fått slikt varsel, se knappelenken under, eller infoen lenger nede på siden.

Innbyggervarsling i Lyngdal

Har du ikke fått melding?

Vi gjør oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor et definert varslingsområde, ikke mottar slikt varsel. Dette kan du selv enkelt gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger på Innbyggerportalen via lenken under.

Lenke til Innbyggerportalen

Om innbyggervarsling

Motta driftsmeldinger fra kommunen

Sist endret: 08.09.2021