Varsling av planlagt og pågående arbeid på kommunale anlegg

Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i regi av Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid på kommunal grunn som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling i egen seksjon.

Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i regi av Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid på kommunal grunn som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling i egen seksjon.

Det er for tiden ikke publisert informasjon om anleggs- og gravearbeid på kommunal grunn.

Trafikkinformasjon for ditt område finner du hos vegtrafikksentralen. Se lenken under.

Lenke til vegtrafikksentralen

Om innbyggervarsling

Ved planlagt gravearbeid eller akutte hendelser sender Tekniske tjenester i Lyngdal kommune ut SMS-varsel til berørte beboere.
 
 
Vi gjør oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor et definert varslingsområde, ikke mottar slikt varsel. Dette kan du selv enkelt gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger på innbyggerportalen via lenken under.

Lenke: Innbyggerinfo Varsling24

Sist endret: 11.03.2024