Varsling av planlagt og pågående arbeid på kommunale anlegg

Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling i egen seksjon.
Dette er en samleside med informasjon om vei- og gravearbeid som pågår eller er planlagt gjennomført i Lyngdal kommune. Pågår det gravearbeid som du er berørt av, men ikke har fått varsel om på forhånd, kan det være telefonen din er registrert på en annen adresse. Les mer om innbyggervarsling i egen seksjon.
Skyrvåna bru stenges for vedlikehold - publisert 061022

Skyrvåna bru på FV4102 i Lyngdal kommune stenges i tidsrommet fredag 28. oktober kl. 09 og fram til kl. 06 mandag 31. oktober 2022. Det skal utføres vedlikeholdsarbeid, herunder skifte av tredekke i kjørebanen.

Omkjøring via FV4086 og FV4088.

Kartutsnitt brostenging Skyrvåna.jpg
Kartutsnittet viser Skyrvåna bru og omkjøringsveiene.

For spørsmål kan Geir Johan Gregersen i Agder fylkeskommune kontaktes på epost Geir.Gregersen@agderfk.no

Nattarbeid i forbindelse med asfaltering - publisert 050422

Strekningene det gjelder er disse:

  • Fylkesveg 43, Kirkeveien fra Grøndokka til Lyngdal kirke
  • Fylkesveg 4078, Agnefestveien fra Alleen til Hamran, kryss Rosfjordveien
  • Fylkesveg 4078 og 4080, Rosnesveien til Skomrak, gang- og sykkelveg

Den varslede perioden som nattarbeidet vil pågå innenfor er fra 25. april til 1. oktober 2022.

Mer info via lenken under.

Varsler asfalteringsarbeid

 

Om innbyggervarsling

Ved planlagt gravearbeid eller akutte hendelser sender Tekniske tjenester i Lyngdal kommune ut SMS-varsel til berørte beboere.
 
 
Vi gjør oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor et definert varslingsområde, ikke mottar slikt varsel. Dette kan du selv enkelt gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger på innbyggerportalen via lenken under.

Innbyggerinfo Varsling24

Sist endret: 06.10.2022