Søknad om avkjørsel til kommunal vei

Skal du lage ny en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Du må også søke dersom du skal flytte eller endre bruken av en eksisterende avkjørsel.

Før du sender inn søknad bør du sette deg inn i gjeldende lovverk.

Forskrift om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

Vegloven

Nedenfor finner du søknadsskjema for ny eller endret avkjørsel fra kommunal vei.

Er avkjørselen fra fylkesvei eller riksvei, må du søke fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Svar på søknad kan normalt påregnes innen tre uker. Ved ferieavvikling eller stor pågang kan det ta noe lengre tid.

Skjema

Avkjørsel til kommunal veg

Sist endret: 08.09.2021