Arealkrav

Her finner du informasjon om arealkrav og godkjenning av jaktområder i Lyngdal kommune.

Her finner du informasjon om arealkrav og godkjenning av jaktområder i Lyngdal kommune.

Minsteareal er det arealet som danner grunnlag for hver fellingstillatelse på hjortevilt som grunneieren har krav på, samt arealstørrelsen på det minste sammenhengende området som kan godkjennes som et vald.

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen under. Som tabellen også viser er arealkravet for hjort og rådyr ulikt i Lyngdal sør og Lyngdal nord (tidligere Audnedal kommune).

  Lyngdal sør Lyngdal nord
Elg 4000 dekar 4000 dekar
Hjort 2000 dekar 3000 dekar
Rådyr 300 dekar 500 dekar

Via knappelenken under finner du forskrift om åpning av jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lyngdal kommune.

Lenke: Forskrift om åpning av jakt og minsteareal

Sist endret: 16.01.2023