Overvåkningsprogram for hjortevilt

Lyngdal kommune er med i overvåkningsprogram for hjortevilt på Agder. Det betyr at det skal tas prøver av tenner og hjerne av hjort og elg som blir skutt. Dette for å kunne oppdage eventuell sykdom hos dyrene. Og da i første rekke skrantesyke.

Lenke: Dette er skrantesyke

Prøvene vil også gi jegerne nøyaktig alder på dyrene som blir felt.

Via lenkene under kan informasjonsskriv om overvåkingsprogrammet og prøvetakingen lastes ned.

Lenke: Brev til jaktfeltledere

Lenke: Jegerskriv 2020

Lenke: Instruks tanntrekking

Når det gjelder tannprøver er det de to midterste fortennene som skal kokes og trekkes, og deretter puttes i hver sin tannkonvolutt. Her er det svært viktig å notere merkelappnummer og feste en av de små klistrelappene fra merkelappen på tannkonvolutten. Den store delen av merkelappen kan gjerne stiftes til tannkonvolutten.

Det er viktig at tannrota er intakt, for det er her aldersinformasjonen sitter. Tann med tannrot lar seg greit trekke ut fra kjeven med en tang etter 5 til 10 minutters koking i en kjele. Se «oppskrift» i dokumentet over.

Greieste praksis er at jaktfeltene sender inn materialet til valdlederne, som igjen videresender til kommunen.

Instruksjonsfilmer

Nedenfor er lenker til instruksjonsfilmer fra både Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som viser uttak av hjerneprøve og lymfeknute.

Lenke: Slik tar du hjerneprøve (Veterinærinstituttet)

Lenke: Slik tar du hjerneprøve (NINA)

Lenke: Uttak av lymfeknute (Veterinærinstituttet)

Lenke: Uttak av lymfeknute (NINA)

Kontaktinformasjon

Tor Martin Lohne, rådgiver skog- og viltforvaltning

Sist endret: 22.06.2023