Kart

Veiledning og informasjon om kommunens kartløsning

Ved å følge lenken under kommer du inn på Lyngdal kommunes kartløsning.

Men vær obs på følgende:

  • Kartene er ikke oppdatert til enhver tid, og kan derfor ha avvik
  • Ingen informasjon i løsningen er rettslig/juridisk bindende
  • Lyngdal kommune er ikke ansvarlig for feil i kart eller feil bruk av kart i løsningen

Lenke til kartløsning

Vann- og avløpskart

Den offentlige kartløsningen viser ikke vann- og avløpsdata. Det er to hovedgrunner til at dette ikke ligger tilgjengelig for offentligheten. Det handler først og fremst om sikkerhet, men også at disse dataene ikke er nøyaktige nok. Trenger du informasjon om vann- og avløpsnettet, må du kontakte kommunen.

Hjelpetekster til navigasjon i kartet

HVORDAN SØKE ETTER EIENDOM

For å søke opp info om eiendommer i kartløsningen skriver du ganske enkelt inn adressen, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet. Eiendommen / stedet du har søkt på blir markert i kartet med en POI (point of interest). Eller du kan klikke på eiendommen i kartet.

KART ELLER FLYFOTO?

I menypunktet nede til venstre i kartløsningen kan du blant annet velge ønsket bakgrunnsvisning i grensesnittet. Enten som ordinært grafisk kart, som flyfoto eller disse i kombinasjon (hybrid).

KARTLAG MED EIENDOMSINFORMASJON

Ved å klikke på menypunktet kartlag, det med kommunevåpenet, åpner du et vindu hvor du kan aktivere informasjon om eiendommer, bygninger, reguleringsplaner mv. Her kan du blant annet få tilgang på gårdskart og hente ut målebrev og grunnbok med informasjon om hjemmelshavere og heftelser. Vær obs på at tilgang på grunnboksinformasjon krever pålogging via ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging.

TRENGER DU MER HJELP?

Utfyllende veiledning om alle funksjonene og mulighetene i kartløsningen finner du ved å klikke på hjelp i menyen, som du finner øverst til venstre i kartløsningen.

Sist endret: 06.02.2024