Betalingssatser

Hvor mye må du betale i kommunale avgifter? Her har du oversikten.

Hvor mye må du betale i kommunale avgifter? Her har du oversikten.

 

Info om korrigerte satser for renovasjonsgebyr og feiing, april 2024

Da kommunestyret i desember 2023 gjorde sitt budsjettvedtak, ble ikke gebyrsatsen for standard renovasjon og alle tilleggsgebyrene økt med 11 prosent, som forutsatt. Kun grunngebyret ble vedtatt økt med 11 prosent. Denne feilen ble korrigert i april 2024.

Det er også kommet en endring på feieavgiften. Denne skal nå faktureres uten merverdiavgift (moms), og er fra og med mars 2024 på kr 415,2.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om dette, samt korrekte gebyrsatser.

Lenke: Gebyrregulativ vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Sist endret: 03.04.2024