Fettutskiller

En fettutskiller skiller ut fett fra avløpsvannet for å unngå fortetting av avløpsrørene.

Dette gjelder påslipp til det kommunale avløpsnettet.

Fettutskiller skal blant annet brukes på avløpsvann fra:

  • storkjøkken
  • restauranter
  • kafeer
  • gatekjøkken
  • matprodusenter
  • bakerier og lignende

Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig. Hva søknaden skal inneholde er beskrevet i forurensningsforskriften §15

Se også lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann.

Renovasjonsforskrift

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Forskrift om slambehandling

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Vilkår for godkjent påslipp er gyldig serviceavtale. Fettutskilleren skal kontrolleres og tømmes regelmessig, og minst en gang i året.

Søknad sendes til Lyngdal kommunes postmottak:

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Har du ytterligere spørsmål om fettutskiller, kontakt Tekniske tjenester.

Prosjektleder Tekniske tjenester
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.09.2021