Faktura kommunale eiendomsgebyrer

Forfallsdatoer

  • 1. halvår gjelder perioden 01.01. til 30.06., med forfall 30.04. Viktig å merke seg at denne også inneholder årsoppgjør vannmåleravlesning.
  • 2. halvår gjelder for perioden 01.07. til 31.12., med forfall 31.10.

Alle spørsmål vedrørende feie- og branntilsynsavgift rettes direkte til Brannvesenet Sør IKT på tlf 38 27 01 10, eller du kan sende epost til feier@brannsor.no

Alle spørsmål om betalingsutsettelse, digitalt mottak av faktura osv. rettes direkte til økonomiavdelingen. Det anmodes om å benytte epostadressen var@lyngdal.kommune.no

Erfaringsmessig er det stor pågang med henvendelser i tiden etter at faktura er sendt ut, men normalt kan det påregnes svar innen to arbeidsdager.

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

Betalingsavtale - månedlig fakturering

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Utfylt avtaleskjema kan innleveres på Innbyggertorget, Lyngdal kulturhus / Konsmo kommunehus, eller sendes på epost til var@lyngdal.kommune.no

Viktig å merke seg at inngått avtale om månedlig fakturering overføres til ny eier ved salg av eiendom.

Avregning

  • De som mottar månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr får oppgjør i januar.
  • De som mottar halvårlig fakturering av kommuale eiendomsgebyr mottar normalt oppgjør april.

Mer info om kommunale eiendomsgebyr finner du via den grønne knappelenken under. Her er informasjon om ulike faktureringsmetoder, som eFaktura og avtalegiro, om hvordan du selv finner fram til informasjon om egen eiendom, samt praktisk info om eierskifte og avlesning av vannmåler. Her finner du også samlet oversikt over kommunale eiendomsgebyrer, altså hva de ulike tjenestene koster.

Gebyroversikt bygg og eiendom

Mottak av faktura generell informasjon

Bankene innførte i 2019 en ordning som heter «ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og Vipps. Dette er en personlig avtale mellom deg og banken. Kommunen kan dessverre ikke kansellere din inngåtte avtale med bank, Vipps, Digipost osv. Ønsker du å endre mottak av faktura, ta kontakt med din bank, endre innstillingene på Vipps (ingen mottak av faktura) eller logg deg inn på Digipost og kanseller mottak av digital faktura.

Det anbefales å opprette enten eFaktura eller avtalegiro med banken. Ordningen med brevgiro er avviklet.

Utsending av faktura foregår etter følgende personlige valg:
Avtalegiro - eFaktura - Vipps - Digital postkasse - Epost - Post

Salg av bolig

Fakturaen sendes til registrert hjemmelshaver på faktureringstidspunkt. Altså den som eier boligen. Kommunen foretar ikke oppgjør av vannmåler eller resterende eiendomsgebyr. Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesning ved et eierskifte, og kommunen rapporterer tilbake til megler. Oppgjør må ny og gammel eier ordne seg imellom, men megler kan være behjelpelig med dette.

Viktig å merke seg at det er hjemmelshaver (eier) som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen, også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

Vannmåler

  • Fristen for å lese av vannmåleren er 31. desember.
  • Eiere av hytter og fritidseiendommer i kommunen anbefales å lese av vannmåleren ved siste besøk før årsskiftet.

Varsel om vannmåleravlesning sendes normalt ut i løpet av desember. De som ikke mottar varsel på SMS, får tilsendt avlesningskort i posten. På dette kortet står også koden for elektronisk avlesning via lenken under.

De som mottar SMS kan ikke benytte denne lenken, men må svare tilbake på SMS.

Husk å ikke ta med 0 foran tallene eller tall etter komma.

Lenke til vannmåleravlesning

Dersom du ønsker SMS-varsel ved neste avlesning, legges mobilnummer inn.

SMS om vannmåleravlesning sendes fra et mangesifret nummer, som det viser seg at en del innbyggere er skeptiske til å svare på fordi de tror det er svindel. Men det er helt trygt å svare tilbake på dette nummeret om vannmåleravlesning. Og det er gratis.

Noe du lurer på?

For spørsmål om vannmåler, avlesning og / eller fakturering av kommunale avgifter benyttes eposten under

Lenke: var@lyngdal.kommune.no

Husk å stenge hovedkran dersom bolig/fritidsbolig blir stående tom over lengre tid.

Dersom vannmåler fryser og blir ødelagt grunnet manglende varme, blir hus/fritidseier fakturert for kostnad ved innkjøp av ny vannmåler.

Vær oppdatert

Eier er ansvarlig for å være oppdatert på til enhver tid lover og regler som omhandler eiers eiendom.

Min eiendom

Min eiendom her på kommunens hjemmeside gir deg en god oversikt på din eiendom. Her ligger dine mottatte fakturaer, fremtidig faktura, historiske avlesninger vannmåler mm.

Se snarvei på førstesiden til Min side. Du logger deg på med bank-ID.

Spørsmål?

Noe mer du lurer på om faktura for kommunale avgifter, send epost til var@lyngdal.kommune.no, eller kontakt Innbyggertorget på telefon 38 33 40 00.

Spørsmål besvares fortløpende, og normalt innenfor 48 timer / to arbeidsdager. Men ved ferieavvikling og høytider, som påsken, kan svartiden være noe lengre.

Sist endret: 08.09.2022