Vannmåler

  • Fristen for å lese av vannmåleren er 31. desember.
  • Eiere av hytter og fritidseiendommer i kommunen anbefales å lese av vannmåleren ved siste besøk før årsskiftet.

Varsel om vannmåleravlesning sendes normalt ut i løpet av desember. De som ikke mottar varsel på SMS, får tilsendt avlesningskort i posten. På dette kortet står også koden for elektronisk avlesning via lenken under.

De som mottar SMS kan ikke benytte denne lenken, men må svare tilbake på SMS.

Husk å ikke ta med 0 foran tallene eller tall etter komma.

Vannmåleravlesning

Dersom du ønsker SMS-varsel ved neste avlesning, legges mobilnummer inn.

SMS om vannmåleravlesning sendes fra et mangesifret nummer, som det viser seg at en del innbyggere er skeptiske til å svare på fordi de tror det er svindel. Men det er helt trygt å svare tilbake på dette nummeret om vannmåleravlesning. Og det er gratis.

Noe du lurer på?

For spørsmål om vannmåler, avlesning og / eller fakturering av kommunale avgifter benyttes eposten under

var@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 06.12.2021