Vannmåler

  • Fristen for å lese av vannmåleren er 31. desember.
  • Husk å ikke ta med 0 foran tallene, røde tall eller tall etter komma.
  • Eiere av hytter og fritidseiendommer i kommunen anbefales å lese av vannmåleren ved siste besøk før årsskiftet.
Illustrasjonsbilde av en vannmåler
Når du leser av vannmåleren tar du ikke med 0 foran tallene, eventuelle røde tall eller tall etter komma. På eksempelet over står telleren på 03961,5. Her ville da avlest målerstand være 3961. Nuller i starten av en tallrekke regnes altså ikke med. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Om SMS-varsel

SMS-varsel om vannmåleravlesning sendes normalt ut i løpet av desember. De som mottar SMS må svare tilbake på SMS med avlest tellerstand.

SMS om vannmåleravlesning sendes fra et mangesifret nummer, som det viser seg at en del innbyggere er skeptiske til å svare på fordi de tror det er svindel. Men det er helt trygt å svare tilbake på dette nummeret om vannmåleravlesning. Og det er gratis.

Har du sendt inn feil tall, eller av andre grunner ønsker å registrere målerstanden på nytt, kan du sende ny SMS. Det er alltid den siste registrerte avlesningen som gjelder.

Om avlesningskortet

De som ikke mottar varsel på SMS, får tilsendt avlesningskort i posten. Det gjelder i all hovedsak næring, samt enkeltpersoner som har reservert seg eller ikke har telefonnummer registrert i sitt navn.

De som mottar avlesningskort, kan enten fylle ut kortet manuelt og returnere det, eller registrere tellerstand digitalt via nettstedet leseav.no, som du finner lenke til under. Koden for elektronisk avlesning står på kortet. De som mottar SMS kan som nevnt over ikke benytte denne løsningen, men må svare tilbake på SMS. Alternativt kan avlest målerstand sendes som epost: Lenke til epost måleravlesning

Lenke: Elektronisk vannmåleravlesning

Har du tastet inn feil tall, eller av andre grunner ønsker å legge inn ny avlesning, kan du registrere målerstanden på nytt. Det er alltid den siste registrerte avlesningen som gjelder.

Dersom du ønsker SMS-varsel ved neste avlesning, legges mobilnummer inn i feltet for dette.

Om oppgjøret

  • De som mottar månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr får oppgjør i januar
  • De som mottar halvårlig fakturering av kommuale eiendomsgebyr mottar oppgjøret i april

Kontaktinformasjon

For spørsmål om vannmåler, avlesning og / eller fakturering av kommunale avgifter benyttes eposten under

Lenke: var@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 06.12.2021