Vann og avløp

Skjema natur og miljø

Utslippstillatelse

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Skjema for vann, avløp og renovasjon

Vannmåleravlesning

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Endring av kommunale avgifter (.doc)

Søknad om hjemmekompostering (.doc)

Reglement

Forskrift til vann- og avløpsgebyr

Forskrift fettholdig avløpsvann

Feilmeldinger Tekniske tjenester, utenom åpningstid kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)

Kontaktinfo eiendomsgebyr

Kontaktinformasjon for fakturering av kommunale avgifter. Dette er en felles epostadresse for spørsmål om fakturering av kommunale avgifter, vann, avløp og renovasjon:

Sist endret: 08.06.2020