Reglement for flagging på kommunale bygg

Disse flaggreglene ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre 2. september 2021.

Disse flaggreglene ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre 2. september 2021.

1. Flaggregler

 • Man skal behandle et flagg med respekt
 • Et flagg skal aldri berøre bakken
 • Flagget som benyttes skal være i henhold til norsk lov

2. Flaggtider

Hovedregel er at flagget heises ved soloppgang, og fires ved solnedgang.

 • Flagget heises kl. 08.00 i månedene mars – oktober
 • Flagget heises kl. 09.00 i månedene november – februar
 • Flagget skal fires ved solnedgang, men ikke etter kl. 21.00

3. Flaggdager

Lyngdal kommune flagger på kommunale bygg på de offisielle flaggdager i henhold til §4 i forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget.

Lyngdal kommune flagger på halv stang ved rådhuset når:

 • tidligere ordførere begraves
 • når ansatte begraves

I tillegg til de offisielle flaggdagene, flagges det ved de ulike barnehager/skoler/institusjoner/eldresentre ved begravelser for barn/elever/beboere/ansatte som har tilknytning til vedkommende tjenestested.

Virksomhetslederne for de ulike bygg har fullmakt til å flagge med det norske flagget ved spesielle anledninger, som f.eks. jubileer eller andre større markeringer og arrangement som finner sted ved vedkommende tjenestested.

4. Beskrivelse av ulike typer flagg

 • Flagg: Norske og andre nasjoners flagg, det samiske flagg, Lyngdal kommunes flagg
 • Arrangementsflagg: Alle andre flagg med motiv/emblem for ulike arrangementer

5. Retningslinjer for flagging

 • På offisielle flaggdager skal det norske flagget brukes
 • På Rådhusplassen skal det kun brukes norske flagg/samiske flagg/kommuneflagg
 • Unntaksvis kan det brukes andre flagg når kommunen mottar utenlandske gjester
 • Ordfører gis anledning til å dispensere fra bestemmelsene i forbindelse med kultur-, idrettsarrangementer og lignende arrangement med allmenn interesse.
 • All flagging på flaggstenger ved rådhuset i Lyngdal og kommunehuset på Konsmo ivaretas av virksomhet for Tekniske tjenester
 • Flagging på offisielle flaggstenger tilknyttet kommunale bygg ivaretas av virksomhetsleder for de aktuelle byggene

Ansvar for regelendringer

Kommunestyret har delegert ansvaret for å behandle og vedta fremtidige endringer i reglementet for flagging på kommunale bygg til det politiske utvalget for kultur og samskaping.

DSC_6231 Jan Kristensen heiser nytt kommuneflagg UTSNITT.jpg
17. oktober 2019 heiste ordfører Jan Kristensen for første gang det nye kommuneflagget. Lyngdalskua følger spent med på begivenheten. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 20.10.2021