AKAN i Lyngdal kommune

AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen.

AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen.

Hva gjør vi?

AKAN-kontaktene er tilgjengelige for å gi råd og yte hjelp til ansatte i Lyngdal kommune som er bekymret for egen eller andres rusbruk eller avhengighet. Ikke bare av rusmidler, men også pengespill.

AKAN-kontaktenes viktigste rolle er å være støttespillere for ansatte som sliter, og rådgivere for ledere i forbindelse med gjennomføring av krevende samtaler.

AKAN-kontakter har taushetsplikt. Det tilligger heller ikke AKAN-kontaktene å være kontrollører på arbeidsplassen. Ved bekymring eller mistanke om rusmisbruk eller avhengighet er det nærmeste leders ansvar å snakke med og følge opp den det gjelder, herunder å involvere AKAN-kontakt.

Hvem er vi og hvor finner du oss?

Det er ufarlig å ta kontakt med oss for spørsmål eller råd.

HANNE KNUTSEN, Habilitering

JORUN GRIMSBY, Institusjon og hjemmetjenester

PIA CATHRIN SKURVE, Lyngdal ungdomsskole

Hovedverneombud

Geir Sandnes
Lyngdal rådhus, 3. etasje

Hvordan jobber vi?

Hvis man avdekker at en ansatt har et rus- eller avhengighetsproblem, utarbeides det ved hvert enkelt tilfelle en individuell AKAN-avtale. Denne lages i samarbeid med den ansatte selv, AKAN-kontakt, leder og fastlege/lege i BHT.

I avtalen blir man enig om hva slags behandling og oppfølging den ansatte skal få tilbud om for å få best mulig hjelp.

Formålet med å iverksette tiltak er at den ansatte skal kunne fortsette i jobben sin. Lyngdal kommune vil alltid strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har en rusavhengighetsproblematikk.

Kontakt med AKAN skjer i full fortrolighet. AKAN-kontakter har taushetsplikt.

AKANs anbefalte kjøreregler for Lyngdal kommune

  • Sosiale arrangement utenfor arbeidstiden i regi av arbeidsgiver skal være inkluderende for alle. Alkoholservering må aldri være hovedaktivitet, og alkoholfri servering skal alltid prioriteres. Dersom alkohol likevel serveres, må det alltid være alkoholfrie alternativ.
  • Ved kurs, konferanser, reise, skole/undervisning, enten i regi av arbeidsgiver eller ved andre arbeidsrelaterte anledniner, forventes måtehold. Også i slike situasjoner er ansatte å betrakte som representanter for Lyngdal kommune.
  • Alkoholholdige varer skal aldri gis som premier eller gaver på arbeidsplassen.
  • I Lyngdal kommune har vi nulltoleranse for ruspåvirkning på jobb.
  • Bruk av illegale stoffer på fritiden anses som uakseptabelt for kommunens ansatte.
  • Lukt av alkohol, åpenbar bakrus eller påvirkning av illegale midler er uforenlig med å være på jobb i Lyngdal kommune.

Sjekk her om du drikker for mye

Er du bekymret for om du drikker for mye alkohol? Om du har et rusproblem, eller om det er helsefare forbundet med dine drikkevaner?

I denne testen kan du få svar!

Lenke: Sjekk ditt alkoholforbruk

  • For at du skal få ut mest mulig korrekt svar er det viktig at det du forteller ærlig om deg selv.
  • Testen, som er utviklet av Verdens helseorganisasjon, kan fange opp tidlige tegn på alkoholproblemer.

Lenke: Alkohol- og rusinfo (helsenorge.no)

Sist endret: 19.10.2023