Kommunevåpenets bakgrunn og symbolikk

Historikk

Underveis i arbeidet med å slå sammen Audnedal og Lyngdal kommuner, ble det vedtatt at den nye kommunen også skulle få nytt kommunevåpen.

Det ble utlyst en motivkonkurranse, og blant hele 641 innsendte bidrag falt valget til slutt på våpenet med løvtre over bølger, kalt "Vekst og bevegelse".

S_Lyngdal_kommune_våpenskjold_7482_CP.png

Forslaget ble tegnet av kvindølen Richard Haugland, med bakgrunn som mediegrafiker, og vedtatt av den politiske fellesnemnda 13. desember 2018.

Kommunevåpen Lyngdal kua.png

Ved overgangen til ny kommune 1. januar 2020 erstattet "Vekst og bevegelse" kua i Lyngdals gamle våpen og sagbladet i Audnedals tidligere kommunevåpen.

Kommunevåpen Audnedal sagbladet.png

Symbolikken

Det nye kommunevåpenet ser både bakover og framover. Det forener stolt historie med nåtid og tydelige ambisjoner for framtiden.

Treet i kommunevåpenet symboliserer kommunens vekstambisjoner. I tillegg symboliserer treet noe som gror og trives. At Lyngdal er et godt sted å vokse opp, og et godt sted å være. Treet har også hatt, og har fortsatt, stor næringsmessig betydning i kommunen. Både gjennom tradisjonelt skogbruk, og treforedlingsindustri som i moderne tid står for et betydelig antall arbeidsplasser i hele den nye kommunen. I tidligere Audnedal kommune kan treet også kobles til den gamle tradisjonen med skjæring av tønnestav. Derav sagbladet i Audnedals gamle våpen. Den grønne bakgrunnsfargen henspeiler også på landbrukets historiske betydning i både Audnedal og Lyngdal.

Et tre har som alle vet røtter. Røtter symboliserer historie, identitet og tilhørighet.

De ni bladene i trekronen henspeiler på noe nytt. Altså ny kommune. Eksempelvis er det franske ordet for ni, "neuf", nettopp avledet av ordet nytt. De ni bladene symboliserer også de ni tettstedene og sentrumsområdene i den nye kommunen. Sveindal, Byremo, Konsmo, Viblemo, Kvås, Rom, Alleen, Austad og Korshamn.

De tre hvite bølgende linjene under treet symboliserer en kommune i bevegelse. Dynamikk og energi. Men de kan også symbolisere bølgende hav og enger. Fiske og jordbruk. Og ikke minst kan de symbolisere de tre elvene som renner gjennom den nye kommunen; Lygna, Audna og Mandalselva. Legg da også merke til trestammen, som kan minne om en stilisert laksehale som bryter vannflaten. En ressurs med stor historisk betydning, og et viktig bidrag også til dagens opplevelses- og fritidsaktiviteter i kommunen.

Lyngdal kommune har også tre fjordarmer; Lyngdalsfjorden (populært kalt Kvavikfjorden), Rosfjorden og Lenefjorden (Grønsfjorden).

De tre hvite bølgene skilles fra hverandre av to grønne bølger. Dette er de to dalførene, Lyngdalen og Audnedalen, som fra 1. januar 2020 ble slått sammen til nye Lyngdal kommune.

Tro og kristenliv har stor betydning for mange innbyggere i nye Lyngdal kommune. Treet som strekker seg mot himmelen, og de tre linjene under har også religiøs symbolikk i seg. Tallet tre er som mange vet et tall av stor betydning i den bibelske numerologien. Og tallet tre, kan fiffig nok også leses som et tre.

Det som er nevnt her er de mest nærliggende tolkningene av motivet i Lyngdals nye kommunevåpen. Men som med alle kunstneriske uttrykk er det også her helt opp til den enkelte å selv lese symbolikk og opplevelse ut av motivet.

S_Lyngdal_kommune_våpenskjold_7482_CP.png

Fakta om Lyngdal

Litt mer fakta om Lyngdal kommune finner du via knappelenken under.

Lyngdalsfakta

Sist endret: 01.06.2021