Kommunedirektør

Øverste administrative leder i Lyngdal kommune er kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Her kan du bli litt bedre kjent med personen Hæåk.

Portrettbilde av Kjell Olav Hæåk

Kjell Olav Hæåk er bosatt på gården Langsneset i Konsmo, hvor han også hadde oppveksten sin. Slektsnavnet kommer fra heiegården Hæåk i Lyngdal, nærmere bestemt i Dragedalen, hvor farfaren vokste opp. Så kommunedirektøren har en familiær tilknytning til begge de nå sammenslåtte kommunene. Faren Ragnvald var aktiv i lokalpolitikken i Audnedal kommune, og var en periode også ordfører. Noe som i oppveksten påvirket Kjell Olav.

– Jeg ble ganske tidlig samfunnsengasjert og interessert i politikk, og det var helt naturlig for meg å ta en utdannelse som rettet seg inn mot et arbeidsliv i offentlig sektor, sier han.

Som kommunedirektør har han kontor på rådhuset i Lyngdal, sammen med øvrig administrativ og politisk ledelse i den nye kommunen.

– Som kommunedirektør skal jeg lede en stor organisasjon, der min rolle er å gi gode råd. Jeg tenker det er viktig å være ydmyk i forhold til det, sier han.

Samskaping

Kjell Olav Hæåk er selv engasjert i frivillig arbeid, og opplever det som spennende at det i den nye kommunen også er opprettet et eget politisk utvalg for kultur og samskaping.

– Samskaping er et nytt begrep som er kommet inn i kommunal sammenheng. Med samskaping forstår vi helt enkelt at vi ønsker å få med innbyggere, næringsliv og frivillige lag og foreninger til å utvikle felles løsninger sammen med de innbyggerne det gjelder. Skal vi få til vekst og utvikling, og bygge en framtidsrettet kommune, er det viktig at kommunens innbyggere engasjerer seg. Kommunen må være en god tilrettelegger og skape møteplasser der dette engasjementet kan få utfolde seg. Det er når vi går sammen vi kan skape noe ekstra, samt at eierforhold og engasjement blir større.

– Frivilligsentralene har mange gode eksempler på samskaping. Foreldreutvalg i skolene og barnehagene kan være andre arenaer. Bibliotekene kan utvikles til å bli gode møteplasser. Frivillige lag og foreninger er viktige. Vi skal videreutvikle dette med å få fram flere gode ideer og engasjement fra innbyggerne. Kommunen skal ikke bare bli en leverandør av nødvendige tjenester, men også bli en bedre tilrettelegger slik at gode initiativ kan bli realisert i lokalsamfunnet. Politikerne har gjennom sitt vedtak om et eget utvalg for kultur og samskaping sagt at dette er et område det skal satses på i den nye kommunen, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.

LITT FAKTA OM KJELL OLAV HÆÅK

 • Født 1966
 • Utdanning: Offentlig administrasjon og økonomi ADH (4 år)
 • Jobb: Rådmann i Audnedal fra 2000
 • Ansatt som kommunedirektør i nye Lyngdal 2019.
 • Bosted: Langsneset i Audnedal (småbruk)
 • Sivilstatus: Gift, to barn
 • Fritidsinteresser:
  Hytte i Valle i Setesdal
  Generelt glad i friluftsliv og idrett, litt sportsidiot, og ivrig Start-supporter
  Liker å være aktiv i frivillig arbeid som idrettslag og kirke/bedehus

Kontaktinfo kommunedirektøren

Kjell Olav Hæåk
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 05.12.2019