Språkprofil

Lyngdal kommune er språklig nøytral.

Språkprofilen ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre 19. desember 2019.

Via knappelenken under kan du se opptak fra kommunestyrets behandling av denne saken.

Kommune-TV språkprofil

Sist endret: 23.12.2019