Aktivitetskalender og Foreningsportal

Lyngdal kommune er veldig glade for å presentere et nytt lag- og foreningsregister som også inneholder en aktivitetskalender for hele kommunen.

Lyngdal kommune er veldig glade for å presentere et nytt lag- og foreningsregister som også inneholder en aktivitetskalender for hele kommunen.

Vi har hentet ut informasjon fra Brønnøysundregisteret, men flere lag- og foreninger mangler kontaktinformasjon.

Fra 1.desember begynner vi utsendingene til de som har registrert med kontaktinfo (epost eller telefon) hvor dere vil motta en link og kode for å oppdatere foreningens side. Her vil dere også kunne opprette aktiviteter som er åpne for alle, som vil vises i den nye aktivitetskalenderen.

Dersom du har et lag/forening som ikke er registrert i Brønnøysund eller som du ikke finner på lenken over, kan du allerede nå sende inn basisinformasjonen på skjemaet som du finner på kommunens nettsider. Dette gjelder også de som ikke har e-post eller telefonnummer registrert. All annen oppdatering skjer via lenken du får den 1.desember.

Det vil komme jevnlige meldinger fram mot jul med påminnelse om at du må oppdatere informasjonen.

Vi er veldig begeistret for at vi nå endelig får dette på plass. Vi vet mange av dere har ventet tålmodig på en slik løsning. Kalenderen har fortsatt noen begrensninger som vi jobber med å få på plass, men vi oppfordrer likevel sterkt om å legge inn aktiviteter allerede nå, slik at vi får testet løsningen skikkelig.

Foreningsportalen

Er du kontaktperson i en lag- eller forening i Lyngdal? Les mer på lenken under:

NY lag og foreningsportal

Sist endret: 08.04.2024