NY lag og foreningsportal

Foreningsportalen for Lyngdal

Lyngdal kommune er veldig glade for å presentere et nytt kommunalt lag- og foreningsregister som også inneholder en aktivitetskalender for hele kommunen. 

Vi har hentet ut informasjon fra Brønnøysundregisteret, men flere lag- og foreninger mangler kontaktinformasjon. Det kan også være foreninger som mangler helt.

I skjemaet under kan du oppdatere kontaktinformasjon eller registerere en manglende forening.
Du vil i løpet av de neste ukene motta en link hvor du kan oppdatere resten av informasjonen til ditt lag. Her vil du også kunne opprette aktiviteter som er åpne for alle (ikke bare lagets medlemmer)

Hvis ditt lag skal arrangere en aktivitet oppfordrer vi til å legge inn i aktivitetskalenderen. 
(Treningstider o.l. legges inn under foreningsinformasjon, eller lenke til egne nettsider/kanaler)

Et av kriteriene for å kunne søke kulturmidler i 2022 er at ditt lag/forening er registrert her.

 

Oppdater kontaktinfo til aktivitetsregister og kalender

Sist endret: 10.12.2021