Aktuell og nyttig informasjon fra Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Lyngdal informerer her blant annet om regionalt miljøprogram og det nye meldesystemet for produksjonssvikt.

Landbrukskontoret i Lyngdal informerer her blant annet om regionalt miljøprogram og det nye meldesystemet for produksjonssvikt.

Nytt meldesystem og beitelogg

Tidligere ble meldinger om produksjonssvikt formidlet til kommunen per e-post, telefon, brev mv. Gjennom det nye systemet blir meldingen registrert direkte i saksbehandlingssystemet, og gjort tilgjengelig ikke bare for saksbehandler i kommunen, men også hos statsforvalteren. På den måten blir saksbehandlingen samkjørt og mer effektiv.

  • Berørte oppfordres til å melde inn avlingsskade etter hvert som det oppstår, og at det rapporteres digitalt via lenken under, i det nye meldesystemet for produksjonssvikt.

Lenke: Meldesystem for produksjonssvikt

  • Hvis du har grovfôrspisende dyr anbefales at du fortløpende fører beite- og fôringslogg. Les mer om det via lenken under. Her er også lenke videre til skjema for beite- og fôringslogg.

Lenke: Info om beite- og fôringslogg

Sauer beiter på skrint jorde
Det anbefales å fortløpende føre beite- og fôringslogg gjennom sommeren. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– En eventuell søknad om avlingsskade kan føre til at vi ønsker å komme og se på skaden, og dokumentere avling. Det er ingen plikt å bruke loggskjemaet som er lenket opp i artikkelen over, hvis man mener å ha et bedre system. Men det er helt avgjørende for behandlingen av søknad om avlingssvikt i grovfôr at søker gjør gode notater. Ikke vent til høsten, og tro at du tar det på husken. For det gjør du ikke, presiserer rådgiver ved landbrukskontoret i Lyngdal kommune, Birte Usland.

Se også god informasjon og veiledning via lenken under:

Lenke: Norsk Landbruksrådgivning

Regionalt miljøprogram (RMP)

Informasjonen fra Landbrukskontoret omfatter også regionalt miljøprogram (RMP).

Endelig regelverk er klart. Det søkes i etterkant på gjennomført aktivitet. Lenke til skjema under.

Lenke: Regionalt miljøprogram

Pass på naboen (og deg selv)

Det er alltid viktig å «passe litt på naboen» i form av omtanke og nettverksbygging.

Minst like viktig er det å ha litt omsorg også for seg selv og sine nærmeste. Dere er gårdens viktigste ressurs, og trenger påfyll av energi og vedlikehold som alt annet.

Ta deg en god kopp kaffe og kikk innom lenken under. Her finner du gode tips for god bondehelse.

Lenke til godt bondevett

Lenke til epost landbrukskontoret

Lenke til Landbrukskontorets infoside


Vi ønsker dere alle en god sommer! 😊

Med vennlig hilsen
Birte Usland, rådgiver landbruk

Sist endret: 08.04.2024