Landbrukskontoret

Vil du snakke med oss?

Planlegger du besøk hos landbruksavdelingen er det lurt å avtale dette på forhånd, ettersom vi ansatte ofte er ute i felt.

Vi prøver å være mest mulig tilgjengelige, men kan enkelte ganger være vanskelig å få tak i, spesielt på telefon. Vi prøver å ringe alle opp igjen, men dersom du har et konkret spørsmål kan du veldig gjerne sende oss en e-post i stedet. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Ansvarsområder

Landbrukskontoret har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder jord- og skogbruk, i tillegg til enkelte miljøoppgaver. Ansvarsområdene er som følger:

Infosider om fagområder

Landbruksnytt og aktuell informasjon

Landbruksnytt er en egen infoside med lenker videre til aktuell informasjon knyttet til jord- og skogbruk, publisert her på kommunens hjemmeside.

Lenke til landbruksnytt

Skjema for landbruk og skogfond

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Lenke til skjemaoversikt Landbruksdirektoratet

Lenke til elektronisk skjema Skogfond

Lenke: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Lenke til skjema søknad om fritak fra driveplikt

Lenke til skjema motorferdsel i utmark

Hva koster det?

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Lenke til gebyrsatser konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Kontaktinfo

Alle saker som det forventes skriftlig svar på sendes til sentralt postmottak i Lyngdal kommune. Se epostadresse og postadresse under.

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kontaktinfo rådgivere jord, skog og fiske

Birte Usland, landbruksrådgiver og prosjektleder
Anna Johanna Basilier Øydna, landbruksrådgiver
Frida Lulu Bakke, landbruksrådgiver
Dag Ekeland, fiske- og vassdragsforvaltning
Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Om virksomheten

  • Landbrukskontoret holder til i kommunehuset på Konsmo, 2. etasje
  • Våre medarbeidere kan også treffes i Lyngdal rådhus eller Statens hus (Postgården) etter avtale

Landbrukskontoret er organisert under Plan og næring.

Lenke til Plan og næring

Sist endret: 05.02.2024