Barn og oppvekst vedtok å utrede ny skole i sentrale Lyngdal

På Kommune-TV kan du nå se opptaket fra møtet i utvalget for barn og oppvekst onsdag 7. juni, der blant annet rapporten om framtidig skolestruktur sto på dagsorden.

På Kommune-TV kan du nå se opptaket fra møtet i utvalget for barn og oppvekst onsdag 7. juni, der blant annet rapporten om framtidig skolestruktur sto på dagsorden.

På Kommune-TV ble direktesendingen fra utvalgsmøtet svært stor interesse til del, med godt over 300 som fulgte med på denne overføringen. Gikk du glipp av sendingen, eller ønsker å se møtet om igjen, har du nå muligheten til det.

Med tanke på hva som lå på bordet til behandling er det ikke spesielt overraskende at interessen for å følge denne sendingen var såpass stor. Skolestruktur engasjerer, og utvalget for barn og oppvekst skulle i dette møtet ta stillingen til konklusjonene i utredningen fra KS Konsulent om framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal, og kommunedirektørens forslag om å sette av 500.000 kr til et forprosjekt for å utrede bygging av en helt ny barneskole. Rapporten kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Rapport om skolestruktur

Etter en timelang debatt om rapporten og framtidig skolestruktur, vedtok flertallet kommunedirektørens innstilling om å sette av en halv million kroner til et forprosjekt for å utrede bygging av ny skole.

Saken behandles av Lyngdal kommunestyre i møtet torsdag 15. juni. Det møtet, og sendingen på Kommune-TV, starter kl. 17. Via knappelenken under kan du se det redigerte opptaket fra møtet i utvalget for barn og oppvekst.

Lenke: Barn og oppvekst 070623

Om redigering

At opptaket redigeres betyr at pauser og annen dødtid er klippet bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Bilde av Berge barneskoles fasade
Berge barneskole. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Andre saker

I tillegg til saken om framtidig skolestruktur lå det på bordet til utvalget tilstandsrapport for skolene i Lyngdal kommune 2022, og plan for trygg oppvekst og tidlig innsats i Lyngdal 2023-2027. Utvalget skulle også uttale seg om årets første tertialrapport, og på dagsorden sto også den faste orienteringen fra virksomhetene.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024