Lyngdal, typisk turiststed

Lyngdal kommune har sendt søknad til Statsforvalteren i Agder der det bes om at hele kommunen defineres som typisk turiststed, fra påske til høstferien.

Lyngdal kommune har sendt søknad til Statsforvalteren i Agder der det bes om at hele kommunen defineres som typisk turiststed, fra påske til høstferien.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 10. september 2020 at administrasjonen skal sende søknad til Statsforvalteren i Agder om å definere hele kommunen som et typisk turiststed. Gjeldende fra palmehelgen til og med høstferien. Dersom søknaden imøtekommes betyr det at alle butikkene i Lyngdal kommune får anledning til å holde søndagsåpent gjennom sommerhalvåret.

Bakgrunnen for dette var at strekningen Kiwi Agnefestveien og ned til sjøkanten i Rosfjord ble definert som turiststed sommeren 2020, som en midlertidig ordning. Dette var en svært vellykket ordning for butikken. Ifølge butikksjefen resulterte dette i «en enorm pågang av kjempefornøyde kunder» disse søndagene.

«Butikken har hatt en stor omsetningsøkning som følge av dette, og kommunen har også inntrykk av at innbyggere og turister har vært fornøyd med ordningen. Man ønsker nå å utvide området til hele kommunen», skriver kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland i søknaden til statsforvalteren, som er den nye betegnelsen på det som tidligere het fylkesmannen. Søknaden er ført i pennen av Valborgland sammen med turistsjef Anne Grete Løland.

Valborgland og Løland presiserer at hele kommunen er avhengig av turister og besøkende for å opprettholde et levende og godt næringsgrunnlag, for både handel og reiseliv. De viser blant annet til informasjon fra varehandelkonsulent i Agder, Roy Michaelsen, om at utviklingen i varehandelen de fire siste årene har vært svak.

«Derfor er turistandelen svært viktig for å opprettholde helårsåpne butikker. Ved søndagsåpne butikker vil det skape mer aktivitet i kommunen og danne grunnlag for flere besøkende. Det vil sikre arbeidsplasser i en usikker og krevende tid, og man mister ikke trafikken til nabobyene som allerede har søndagsåpent. Lyngdal har et mangfold av aktiviteter og opplevelser. Destinasjonen kan tilby en god variasjon av opplevelser for både tilreisende og innbyggerne i kommunen», skriver de videre.

Hele søknaden kan du laste ned via knappelenken under.

Søknad typisk turiststed

Som innledningsvis nevnt er bakgrunnen for søknaden vedtaket Lyngdal kommunestyre gjorde 10. september 2020. Den debatten kan du se via lenken under.

Lyngdal som turiststed

Barnevandrerstien1.jpg
Parti fra barnevandrerstien i Audnedal. Ett av mange opplevelses- og kulturtilbud i Lyngdal kommune.

Sist endret: 08.04.2024