Du kan fortsatt gi innspill til framtidig bruk av Forundringsparken

Fikk du ikke deltatt på idémyldringsmøtet 5. juni om framtidig bruk av Forundringsparken? Fortvil ikke. Du kan fortsatt komme med dine innspill og ideer.

Fikk du ikke deltatt på idémyldringsmøtet 5. juni om framtidig bruk av Forundringsparken? Fortvil ikke. Du kan fortsatt komme med dine innspill og ideer.

I tråd med Lyngdal kommunestyres vedtak 14. desember 2023 er det opprettet en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å utrede mulige bruksalternativer for museumsbygget og parkområdet. Det var denne arbeidsgruppen som onsdag. 5. juni inviterte til såkalt «workshop» i Lyngdal kulturhus.

Gikk du glipp av idémyldingsmøtet i kulturhuset, har du fortsatt muligheten til å sende inn dine forslag og ideer til kommunen. Spørsmålet er ganske enkelt: «Hva gjør vi med bygget og området som var planlagt som Forundringspark?»

Send inn ditt forslag via epostlenken under:

  • Skriv «Innspill Forundringsparken» i emnefeltet
Museumsbygg og parkområdet sett fra oven
Museumsbygg og parkområde sett i fugleperspektiv.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Denne idémyldringen skjer parallelt med at Lyngdal kommune har spilt inn museumsområdet som aktuell tomt for den planlagte samlokaliseringen av klinikk for psykisk helse i Lister-regionen.

I arbeidsgruppen sitter:
  • Kristine Valborgland, leder og kommunalsjef for Plan og næring i Lyngdal kommune
  • Jan Seland, virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune
  • Marit H. Leschbrandt, næringsrådgiver i Lyngdal kommune
  • Rune Holbæk, seniorrådgiver kulturminnevern og kulturturisme Agder fylkeskommune

Se filmer her

Klikk på knappelenken under og se presentasjonsvideoen av Forundringsparken. Filmen er produsert for Lyngdal kommune av Ougland Media, og ble første gang vist offentlig under samlingen i Lyngdal kulturhus onsdag 5. juni.

Lenke til presentasjonsfilm

Som nevnt innledningsvis hadde samlingen i kulturhuset sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak 14. desember i fjor. Den saken handlet om status og veien videre for museet og Forundringsparken AS. Via lenken under kan du se opptaket fra kommunestyrets behandling av denne saken.

Lenke: Kommunestyret 14.12.23

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte kommunens næringsrådgiver.

Marit H. Leschbrandt, næringsrådgiver
2. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 06.06.2024