Helse og omsorg stenger fasttelefonen

Nå er det slutt på fasttelefonien også i helse- og omsorgssektoren i Lyngdal kommune.

Nå er det slutt på fasttelefonien også i helse- og omsorgssektoren i Lyngdal kommune.

Det er en stund siden fasttelefonene på Lyngdal rådhus måtte vike plassen for mobile løsninger. Nå følger helse- og omsorgssektoren etter. Innen utgangen av september blir alle deres fasttelefoner stengt.

– Dette er nødvendig fordi Telenor avvikler kobbernettet. Det innebærer at kobberlinjer ikke lenger blir reparert dersom feil oppstår. I tillegg har vi en telefonsentral som ikke kan driftes videre uten større og kostbare oppgraderinger. Derfor er tiden inne for å gå over til mer framtidsrettede mobile løsninger, sier Hildegunn Vik Risnes og Anne Sanden Kvinen. Virksomhetsleder for henholdsvis Institusjonstjenester og Hjemmetjenester i Lyngdal kommune.

Hildegunn Vik Risnes og Anne Sanden Kvinen - redusert.png
Virksomhetslederne Hildegunn Vik Risnes (t.v.) og Anne Sanden Kvinen forteller at all fasttelefoni innen helse og omsorg nå skal avvikles. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

En forenkling

For de som skal ha kontakt med enten Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter, innebærer omleggingen en forenkling ettersom det nye hoved-nummeret til Institusjonstjenester, 418 68 930, nå er et felles nummer for begge steder.

– Når du ringer dette nummeret, får du opplest en valgmeny for enten helsehuset eller omsorgssenteret, sier Vik Risnes.

Videre er det undervalg for de ulike avdelingene på helsehuset og omsorgssenteret.

Stedene som i dag bruker fasttelefoni, og som nå får en høyst nødvendig oppgradering, er Byremo omsorgssenter, dagsenter for eldre på Byremo og Konsmo, Konsmo helsesenter og hjemmetjenesten tilknyttet Byremo og Konsmo.

Hjemmetjenestens nye hoved-nummer er 418 68 940. Når du ringer dette nummeret kan du selv velge avdelingen du ønsker å bli satt over til.

Tilsvarende for Dagsenter for eldre, som også har fått nytt felles-nummer, 418 68 941. Dersom du ringer dette nummeret er valgmulighetene dagsenter ved helsehuset eller dagsenter ved Byremo og Konsmo.

Virksomhetslederne presiserer imidlertid at det fortsatt er folk å snakke med i andre enden.

– Telefonen til dagsenter er betjent på ukedager i tidsrommet 8 til 15, sier de.

– Gjelder det beskjeder eller generelle henvendelser ber vi om at det tas kontakt med oss på ukedager. Det er da vi best kan følge opp henvendelser, påpeker Anne Sanden Kvinen.

Dette er fellesnumrene

Institusjonstjenester 418 68 930

Lyngdal helsehus:

  • Med undervalg for avdelingene på helsehuset.

Byremo omsorgssenter:

  • Med undervalg for avdelingene.

På dagtid i ukedagene er det også valg om administrasjon.

Hjemmetjenester 418 68 940

Hjemmetjenester Lyngdal helsehus:

  • Med undervalg for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal Helsehus

Avdeling på Byremo og Konsmo:

  • Med undervalg for avdelingen på Byremo og Konsmo

Dagsenter for eldre 418 68 941

  • Dagsenter ved Helsehuset – tast 1
  • Dagsenter ved Byremo og Konsmo – tast 2

Sist endret: 08.04.2024