Institusjon og hjemmetjenester

Om virksomheten

Virksomheten har ansvar for institusjon og hjemmetjenester, og er lokalisert på Lyngdal helsehus og Byremo.

Virksomheten skal sikre nødvendige lovpålagte helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende, og har det utøvende ansvaret for helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet til innbyggere som oppholder seg i Lyngdal kommune.

Virksomheten har også ansvaret for dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsmestring.

Virksomheten har to institusjoner, Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter, med totalt 73 plasser. På Lyngdal Helsehus er det 40 langtidsplasser og 10 korttidsplasser, inklusive Kommunal øyeblikkelig hjelp. På Byremo omsorgssenter er det 19 langtidsplasser og 4 korttidsplasser.

Lenke: Lyngdal helsehus

Lenke: Byremo omsorgssenter

Lenke: Kommunal øyeblikkelig hjelp

Informasjonsbrosjyrer

Via lenkene under kan du laste ned informasjonsbrosjyrene som vi har laget om hjemmetjenester og institusjonstjenester i Lyngdal kommune.

Lenke: Hjemmetjenester, brosjyre

Lenke: Institusjonstjenester, brosjyre

Administrativ organisering institusjon og hjemmetjeneste

Organisasjonskart hjemmetjenester og institusjon.png

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 26.09.2023