Institusjon og hjemmetjenester

Om virksomheten

Institusjon og hjemmetjenester har ansvar for tjenester innenfor områdene:

Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter ligger inn under denne virksomheten.

Institusjon og hjemmetjeneste

Organisasjonskart institusjon og hjemmetjeneste uten navn.png

Kontaktinformasjon virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Lyngdal helsehus

Besøksadresse:

Bergesletta 2
4580 Lyngdal

Sist endret: 12.11.2021