Institusjonstjenester

Om virksomheten

Institusjonstjenester har ansvar for tjenester innenfor områdene:

Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter ligger inn under denne virksomheten.

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Virksomhetsleder

Hildegunn Vik Risnes
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lyngdal helsehus

Besøksadresse:

Bergesletta 2
4580 Lyngdal

Sist endret: 13.10.2020