Se kommunestyret og planutvalget på Kommune-TV

Nå er opptakene fra siste møtene i kommunestyret og planutvalget tilgjengelig i TV-arkivet.

Nå er opptakene fra siste møtene i kommunestyret og planutvalget tilgjengelig i TV-arkivet.

Torsdag 13. oktober var det på Kommune-TV direkte overføring fra møtet i Lyngdal kommunestyre, mens det dagen etter, fredag 14. oktober, var sending fra planutvalget.

Blant sakene som ble behandlet av kommunestyret var årets andre tertialrapport, den økonomiske situasjonen for Sørlandsbadet IKS og behandling av klage på detaljreguleringsplan for Svennvikbrukta. Det forelå også en interpellasjon som ordføreren måtte besvare. Det var partiet Venstre som spurte, og temaet for interpellasjonen var «demensvennlig samfunn».

Planutvalget hadde sitt møte på dagtid fredag 14. oktober. Planutvalget, som er et utvidet formannskap, hadde to saker til behandling i dette møtet. Det var spørsmålet om politisk organisering for kommunestyreperioden 2023-2027, mens den andre saken var en foreløpig versjon av bestemmelser til kommuneplanens arealdel, presentert av fagansvarlig Harald Øyvin Hol.

Kristine Valborgland orienterer planutvalget 141022.jpg
Kristine Valborgland, kommunalsjef for plan og næring, orienterer planutvalget om status for prosjektet Forundringsparken AS og Barnas Anne-Cath. Vestlys museum. Foto: Skjermdump fra Kommune-TV

Det ble også gitt to orienteringer fra administrasjonen. Den ene om statsbudsjettet for 2023, og det videre arbeidet med budsjett og handlingsplan for Lyngdal kommune, og den andre om status for Forundringsparken/Anne-Cath. Vestly-museet.

Opptakene finner du via knappelenkene under.

Lenke: Kommunestyret 131022

Lenke: Planutvalget 141022

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Neste sending på Kommune-TV fra politisk møtevirksomhet i Lyngdal kommune er formannskapet torsdag 10. november.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.10.2023