Formannskapets budsjett-innstilling

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025 ligger nå ute til alminnelig ettersyn.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025 ligger nå ute til alminnelig ettersyn.

Lyngdal formannskap sluttet seg i møtet torsdag 2. desember til kommunedirektørens forslag til 2022-budsjett og handlingsplan for perioden 2022-2025, men uten eiendomsskatt.

Via lenken under finner du kommunedirektørens anbefaling.

Kommunedirektørens forslag

Formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret ble slik:

  • Formannskapet har registrert kommunedirektørens skisser for budsjettmessige prioriteringer.
  • Den politiske behandlingen av disse gjøres til og i kommunestyrets budsjettmøte.
  • Det legges opp til et budsjettforslag uten bruk av eiendomsskatt.

Forslaget til årsbudsjett 2022, handlingsplan for perioden 2022 til 2025, samt forslag til nye gebyr- og avgiftsregulativer for 2022 ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 3. til 16. desember 2021.

Lyngdal kommunestyre har sitt budsjettmøte torsdag 16. desember.

  • Eventuelle merknader må være mottatt senest 15. desember 2021.

Merknader kan sendes på epost post@lyngdal.kommune.no, eller via ordinær post til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Forslaget til 2022-budsjett og handlingsplan for 2022 til 2025 ble første gang presentert på budsjettkonferansen som var torsdag 4. november. Den finner du mer iunformasjon om via lenken under. Der ligger også budsjettnotatene for den enkelte stab og virksomhet, og forslagene til nye prissatser for 2022.

Lenke: Budsjettkonferansen 2021

Formannskapets budsjettmøte torsdag 2. desember ble strømmet via Kommune-TV. Opptaket fra møtet finner du under.

Lenke: Formannskapet 021221

Sist endret: 05.02.2024