Formannskapets budsjettinnstilling til offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møtet 30.11. kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027, og årsbudsjett 2024. Innstillingen fra formannskapet er nå ute til offentlig ettersyn. Siste frist for å komme med merknader er kl. 12 torsdag 14. desember.

Formannskapet behandlet i møtet 30.11. kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027, og årsbudsjett 2024. Innstillingen fra formannskapet er nå ute til offentlig ettersyn. Siste frist for å komme med merknader er kl. 12 torsdag 14. desember.

Formannskapets innstilling til kommunestyret og øvrige budsjettdokumenter finner du via lenken under. Se under menypunktet høringsinnspill og offentlig ettersyn på siden du da kommer til.

Lenke: Handlingsplan og årsbudsjett

Eventuelle merknader sendes som epost via lenken under, eller som ordinær postforsendelse til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

  • Merknader må være mottatt kommunen senest innen kl. 12 torsdag 14. desember. Dette er dagen da kommunestyret behandler budsjettet.

Mynt i stabler

Sist endret: 08.04.2024