Fra forundringspark til ungdomsklubb og gamingsenter?

Er Forundringsparken Lyngdals framtidige ungdomsklubb og gamingsenter? Hvis deltagerne på innbygger-workshopen hadde fått bestemme, så er svaret ja. Hva tenker du?

Er Forundringsparken Lyngdals framtidige ungdomsklubb og gamingsenter? Hvis deltagerne på innbygger-workshopen hadde fått bestemme, så er svaret ja. Hva tenker du?

Flere gode forslag til ny bruk av Forundringsparken ble lansert under idémyldringsmøtet som Lyngdal kommune inviterte til i kulturhuset 5. juni. Da deltagerne på workshopen til slutt skulle stemme over hvilke av ideene de hadde mest tro på, var det forslaget om kombinert ungdomsklubb, konsertarena, gamingsenter og frisbeegolf som fikk størst oppslutning, med 8,4 av 10 mulige poeng. Hakk i hel kom forslagene om aktivitetspark og aktivitetsområde. Også dette primært rettet mot barn og unge.

– På tross av litt begrenset oppmøte på denne innbyggerworkshopen kom det fram flere spennende forslag til bruk av det stjerneformede bygget på området planlagt som forundringspark. Etter workshopen ble deltagerne bedt om å gi poeng til hvert av forslagene, ut fra i hvor stor grad de tenkte forslaget vil tjene målet, sier næringsrådgiver i Lyngdal kommune, Marit H. Leschbrandt.

Mål og hensikt ble ifølge henne formulert slik: «Hvordan kan vi bruke museumsbygget og det nærmeste uteområdet rundt?»

I workshopen ble deltakerne delt inn i grupper på 4 personer. Et gruppearbeid som resulterte i åtte forslag til gjenbruk av området. Her ser du forslagene, og hvilken score de fikk:

Bilde med forslag til gjenbruk av forundringsparken
Utarbeidet av UIAColab

– Dette var en høyst uformell meningsmåling blant deltagerne. Arbeidsgruppen har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke forslag som blir tatt med videre, og vi er fortsatt åpne for å ta imot enda flere gode ideer, sier Leschbrandt.

Ifølge henne er planen å legge frem en statusrapport for kommunestyret i løpet av høsten. 

Så fikk du ikke deltatt på idémyldringsmøtet 5. juni om framtidig bruk av Forundringsparken, har du fortsatt muligheten til å sende inn dine forslag. Les mer via lenken under:

Lenke: Hva skal Forundringsparken brukes til?

Denne idémyldringen skjer parallelt med at Lyngdal kommune har spilt inn museumsområdet som aktuell tomt for den planlagte samlokaliseringen av klinikk for psykisk helse i Lister-regionen.

I arbeidsgruppen sitter:
  • Kristine Valborgland, leder og kommunalsjef for Plan og næring i Lyngdal kommune
  • Jan Seland, virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune
  • Marit H. Leschbrandt, næringsrådgiver i Lyngdal kommune
  • Rune Holbæk, seniorrådgiver kulturminnevern og kulturturisme Agder fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte kommunens næringsrådgiver.

Marit H. Leschbrandt, næringsrådgiver
2. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 01.07.2024