Frisklivssentralen søker frivillige

Er du glad i aktivitet kan du nå bli gruppetrenings-instruktør for eldre. Ingen andre forkunnskaper er påkrevd.

Er du glad i aktivitet kan du nå bli gruppetrenings-instruktør for eldre. Ingen andre forkunnskaper er påkrevd.

Opplegget er nasjonalt og godt utprøvd. De frivillige instruktørene får kurs og løpende veiledning av Frisklivssentralens fysioterapeuter.

Treningen er en time en gang pr uke.

– Tidspunktet er opp til de frivillige selv å bestemme, men bør ligge innenfor normal «dagvakt», slik at vi i vår arbeidstid kan veilede de frivillige, eller ved behov vikariere, sier Martine Kjerulf Narum i Frisklivssentralen.

Hun legger til at alle geografiske plasseringer i Lyngdal kommune er aktuelle, fra Sveindal i nord til Korshamn i sør.

– Det kan være gymsaler, skolehus, bedehus eller lignende. Eller våre lokaler på helsehuset i Lyngdal eller i Konsmo, eventuelt andre steder i kommunen etter den frivilliges eget ønske, såfremt disse er gratis å bruke, sier Martine.

Så ønsker du melde deg til tjeneste som frivillig gruppetreningsinstruktør for eldre, er det bare å ta kontakt.

– Man trenger ingen forkunnskaper for å bli frivillig instruktør. Bortsett fra at man må være snill og glad i fysisk aktivitet, smiler Martine Kjerulf Narum.

Via lenken under finner du mer informasjon om hva dette går ut på, inkludert en videosnutt.

Lenke: Om aldring og fysisk helse

Kontaktinformasjon

Martine Kjerulf Narum
Bilde av personer som trener
Sterk og stødig er treningsgrupper for seniorer.

Sist endret: 06.06.2023