Gjeldende covid19-anbefalinger

Dette er anbefalingene for covid19 som gjelder nå.

Dette er anbefalingene for covid19 som gjelder nå.

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid19. Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte.

Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.

Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.

Regjeringens korona-strategi

Kommunene er av regjeringen bedt om å ha en stående beredskap til å kunne teste én prosent av befolkningen med PCR. Dette innebærer at kommunene må opprettholde et testtilbud inntil videre, f.eks. gjennom videreføring av teststasjoner. Kommunene er også bedt om å lage planer for oppskalering av kapasiteten gjennom omdisponering av
personell.

Regjeringen har meldt at kommunene skal kompenseres for nødvendige merutgifter som
følge av den økte beredskapen. Regjeringen vil komme tilbake med en fornyet vurdering av
beredskapsnivå og kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) i midten av mai.

Les mer via lenken under.

Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen

Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å
    bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de
    samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19. Se lenken under.

Risikogrupper og deres pårørende

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikron-varianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av koronaviruset, og svært mange er vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. 

Sist endret: 08.04.2024