Hengebroa gjenåpnet

Gangbroa over til Bringsjordneset ble gjenåpnet fredag 22. mars. Utbedringen av skadene gikk langt raskere enn først antatt.

Gangbroa over til Bringsjordneset ble gjenåpnet fredag 22. mars. Utbedringen av skadene gikk langt raskere enn først antatt.

Den visuelle inspeksjonen, utført av Asplan Viak mandag 29. januar, konkluderte med at hengebroa fra 1973 hadde fått en solid omgang med juling av is-proppen som uken før hadde samlet seg oppstrøms og presset på konstruksjonen.

Anbefalingen etter inspeksjonen var klar: Broa bør holdes stengt for allmenn ferdsel fram til skadene er utbedret.

– Hengebroa trenger reparasjon og holdes derfor stengt på ubestemt tid. Dette var i begynnelsen av februar budskapet fra virksomhetsleder for Tekniske tjenester i Lyngdal kommune, Svein Jarle Haugland.

Men fredag 22. mars ble hengebroa gjenåpnet. En vesentlig årsak til at gjenåpningen kunne skje såpass raskt var at utbedringsjobben likevel ikke trengte lyses ut på anbud. Dette fordi kostnaden viste seg å bli under terskelen for når anbud kreves. Dermed kunne jobben tildeles et lokalt firma med den rette kompetansen, og nå er det meste av reparasjonsarbeidet gjort.

Bringsjordneset bro fotografert 22. mars 2024
Bringsjordneset bro fotografert fredag 22. mars 2024, dagen den ble gjenåpnet. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Ordfører Unni Nilsen Husøy informerte om dette i kommunestyret dagen før gjenåpningen. Den orienteringen kan du se via lenken under. Her kommer det også fram at det fortsatt gjenstår litt arbeid før broa er helt utbedret. Dette skal gjøres lengre utpå vårparten når vannstanden i elva er lavere. Da må broa stenges igjen, men kun for noen dager. Også gangstien på nordbredden er blitt gruset opp igjen etter flommen.

Lenke til ordførerens orientering

Det var voldsomme ismasser som i slutten av januar samlet seg oppstrøms for hengebroa. Kommunen dokumenterte dette med drone. De spektakulære bildene kan du se her:

Lenke: Se ismassene fra luften

Svein Jarle Haugland og Roy Fredbo ved hengebroa
Virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Svein Jarle Haugland vurderer i slutten av januar skadene på hengebroa sammen med kollega Roy Fredbo (t.h.). Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.

Inspeksjonen avdekket følgende skader:

  • Fyllingen rundt brokaret i nord, altså betongfundamentet på Bringsjordneset, har fått store erosjonssår oppstrøms. Det betyr at mye masse er blitt vasket ut, og at stabiliteten til fundamentet er svekket.
  • Gangbanen i nordenden har løftet seg, og det er skader på selve bærekonstruksjonen for gangbanen. Bjelker er blitt bøyd, og det antas derfor betydelig svekket bæreevne.
  • Treverk i gangbanen nærmest det nordlige brokaret er knust, og det er brudd i elektriske kabler for belysning.
  • Strekkskrue til rekkverket har løsnet, og det er mulig brudd i innfestingen på landkaret i nord.

Som kulepunktene over forteller var det i all hovedsak den nordlige delen av broa som fikk skader. Det var også her presset fra isen var størst.

Hele inspeksjonsrapporten fra Asplan Viak kan lastes ned via knappelenken under.

Lenke: Rapport 290124 hengebroa

Bildene under ble tatt av Asplan Viak under inspeksjonen, og dokumenterer skadeomfanget.

Bilde fra hengebroa
Bildet over viser hvordan masser er vasket bort rundt brokaret i nordenden av broa. Bildet under viser hvordan det så ut før skaden oppsto.

Bilde fra hengebroa

Bilde fra hengebroa
Her ser man hvordan brodekket har løftet seg ut av posisjon.
Bilde fra hengebroa
Bildet over viser strømkabel som er revet av, mens bildet under er av løsrevet strekkskrue.

Bilde fra hengebroa

Svein Jarle Haugland ved hengebroa
Virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Svein Jarle Haugland, med den stengte broa i bakgrunnen. Nå er den gjenåpnet. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.
Stengsel ved hengebroa
For å hindre trafikk ble det satt opp solide stengsler på begge sider av hengebroa. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.

Sist endret: 08.04.2024