Her ser du opptaket fra møtet i kommunestyret 30. januar

Etterbruk av LBS og Audnedal-infoens skjebne var blant de mange sakene som lå på bordet til Lyngdal kommunestyre torsdag 30. januar. Her ser du møtet i opptak.

Etterbruk av LBS og Audnedal-infoens skjebne var blant de mange sakene som lå på bordet til Lyngdal kommunestyre torsdag 30. januar. Her ser du møtet i opptak.

Innledningsvis til kommunestyret var det flere orienteringssaker. Blant annet om NAV Lister, ved leder Bente Haugland. Ordfører Jan Kristensen måtte også denne gangen svare på interpellasjoner. Det lå to av dem på bordet. Den ene fra Venstres Steinar Bjørnstøl med spørsmål om muligheten for Lyngdal til å bli demensvennlig kommune, mens den andre handlet om mulighetene for kommunen til fortsatt å produsere innbyggerinformasjon på papir. Tiltenkt innbyggere i gamle Audnedal kommune. Den interpellasjonen kom fra Arbeiderpartiets Ila D. Patel.

Lyngdal kommunestyre 300120 II.png
Karsten Fidjeland (Sp) på vei til talerstolen under debatten om etterbruk av bygningsmassen på Lyngdal bo- og servicesenter. Skjermdump fra Kommune-TV.

Blant sakene som ble behandlet på dette nesten seks timer lange møtet var gjennomført kartlegging av friluftsområder i Lyngdal, etterbruk av bygningsmassen på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), nedsettelse av arbeidsgruppe for kommune-visjon, prøveprosjekt med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester og Lyngdal kirkelige fellesnemnds forslag om å øke festeavgiften på graver.

Det redigerte opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Kommunestyret 30.01.20

Møteinnkallingen og sakliste kan du laste ned via den blå knappelenken.

Lenke: Møteinnkalling og sakliste

Sist endret: 05.02.2024