Ny historisk smell i Herdalen

For Lyngdal har datoen 4. juli fått enda en ny dimensjon. Da kunne ordfører Jan Kristensen fyre av en salve for historiebøkene. Over ett tonn dynamitt gikk i luften, og sørget for gjennomslag i den 3,4 kilometer lange Rossåstunnelen mellom Herdal og Foss.

For Lyngdal har datoen 4. juli fått enda en ny dimensjon. Da kunne ordfører Jan Kristensen fyre av en salve for historiebøkene. Over ett tonn dynamitt gikk i luften, og sørget for gjennomslag i den 3,4 kilometer lange Rossåstunnelen mellom Herdal og Foss.

For andre gang tok ordfører Kristensen på seg rollen som dynamittgubbe i tilknytning til tunneldriften på E39-anlegget gjennom Lyngdal. Første gang var tirsdag 29. mars 2022. Da fikk han æren av å fyre av oppstartsalven.

Tirsdag 4. juli var han tilbake som skytebas. Denne gangen for å besørge selve gjennomslaget.

Etter å ha fyrt av 1,1 tonn dynamitt midt inne i Rossåstunnelen var det en strålende fornøyd ordfører som slo fast at han nå kunne se lyset i enden av tunnellen.

Salven fyrt av
En strålende fornøyd ordfører Jan Kristensen har nettopp fyrt av 1,1 tonn dynamitt inne i Rossåstunnelen, og med det offisielt "åpnet" hele løpet.

Etter at drønnet og lufttrykket fra den solide dynamittsalven hadde lagt seg, var det applausen som ga gjenklang i bergveggene. Applaus fra inviterte gjester, og fra noen av de mange som så langt har lagt ned ikke mindre enn 600.000 arbeidstimer på dette strekket av ny E39 gjennom Lyngdal, og der mesteparten av traseen faktisk går gjennom fjell. Den rundt 10 kilometer nye motorveien skal etter planen stå ferdig innen sommeren 2025. Så ennå gjenstår mange tusen arbeidstimer før anlegget til tre milliarder kroner er sluttført.

Prosjektleder i Nye veier, Harald J. Solvik, poengterte også i sin orientering til de mange frammøtte der inne i berget det blå at en tredel av denne kontraktsummen, altså én milliard kroner, legges igjen lokalt. Veibyggingen gjennom Lyngdal har med andre ord også store ringvirkninger for næringslivet i kommunen, det være seg i form av underleverandører, tjenester levert av handels- og servicenæringen, og selvsagt ansatte på veianlegget.

Skåler på røysa
Prosjektleder Harald J. Solvik i Nye veier (t.v.) og ordfører Jan Kristensen benytter anledningen til å skåle på røysa etter det historiske gjennomslaget.

I vestenden av tunnelløpet som 4. juli ble "åpnet" skal den framtidige trafikken gå over 70 meter høye Kvelland bru, før den igjen ledes inn i berget mot Røyskår. Ifølge Harald J. Solvik vil det trolig bli gjennomslag i Kålåstunnelen i løpet av oktober/november. Om det blir en ordfører som også får fyre av den salven vil tiden vise, men Jan Kristensen blir det ikke. Han takker av i lokalpolitikken etter høstens valg, så dette ble hans siste opptreden som skytebas på veianlegget i Herdalen. Så om det denne dagen ikke akkurat ble jul og nyttår på samme tid, så ble det i alle fall Amerikas nasjonaldag og dronning Sonjas bursdag, og historisk tunnelgjennomslag, på én og samme dag! Alt vel verdt å flagge for.

Samling på røysa
Glade representanter fra Nye veier og arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland feirer tunnelgjennomslaget.
Velsigner røysa
En skvett konjakk må til, det er tradisjon. Men Harald J. Solvik "velsignet" røysa med mer enn en skvett, han tømte hele flasken.
Tunnelløpet
Tunnelløpet i retning Foss.
Solid kake
Kake må til når tunnelgjennomslag skal feires. 6800 meter er de to parallelle tunnelløpene til sammen.

Les også:

Lenke: Ordfører ble dynamittgubbe

Tekst og bilder: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024