Hva tenker du om kommune i butikk?

Lyngdal kommune ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i etableringen av konseptet «kommune i butikk».

Lyngdal kommune ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i etableringen av konseptet «kommune i butikk».

Hva i all verden er «kommune i butikk», spør du kanskje da?

Svaret på det spørsmålet vet heller ikke Lyngdal kommune. Ennå.

– Derfor ønsker vi kontakt med engasjerte innbyggere som kan tenke seg å delta i et arbeidsmøte sammen med oss og studenter fra Universitetet i Agder, for å komme opp med gode ideer om hva slags tjenester kommunen kan flytte ut fra rådhuset og inn i nærbutikken, sier Brita Brekne Hauan, konsulent på Innbyggertorget i Lyngdal kommune.

Konseptet «Post i butikk» er godt etablert og kjent for de fleste. Lyngdal kommune har ambisjoner om å få til noe tilsvarende når det gjelder å desentralisere en del kommunale tjenester. Staben Samskaping og innovasjon, som Innbyggertorget er en del av, har allerede alliert seg med studenter fra UiA. Disse, som studerer administrasjon og ledelse, skal bidra inn i en såkalt workshop sammen med kommunen - og innbyggere. Og det er disse innbyggerne Brita Brekne Hauan nå gjerne vil ha kontakt med. Sånn at de kan være med og samskape om «kommune i butikk».

– Hva slags kommunale tjenester kan det være snakk om da, som kan flyttes til nærbutikken?

– Det er jo det vi ønsker å finne ut av gjennom denne workshopen. Eksempelvis er det mange som kommer hit til Innbyggertorget og spør etter søppelposer. Det er bare ett eksempel på tilbud som vi kan samarbeide med lokale butikker om. Det finnes nok mange flere. Men vi må få kartlagt folks behov og ønsker. Derfor vil vi ha kontakt med innbyggere som kan tenke seg å delta på dette arbeidsmøtet sammen med oss og studentene fra UiA, sier Brita Brekne Hauan.

De håper et titall innbyggere melder seg til tjeneste. Med spredning både i alder og geografi.

IMG_3346 Brita i skranken.jpg
Brita Brekne Hauan på Innbyggertorget vil gjerne høre fra innbyggere som kan tenke seg å være med på å utvikle konseptet «kommune i butikk». Foto: Ole Aa. Brattfjord

– Vi vet det finnes mange engasjerte mennesker i Lyngdal kommune. Nå håper vi noen av disse også har lyst til å bidra her, sier hun.

Selve arbeidsmøtet finner sted tirsdag 27. oktober.

Ta kontakt

Dersom du har lyst til å delta her eller har spørsmål, så ta kontakt med Brita Brekne Hauan på epost Brita.Brekne.Hauan@lyngdal.kommune.no, eller telefon 902 20 812. Så snart som mulig. Tid og sted for arbeidsmøtet vil bli avklart senere.

Når det er kartlagt hva slags tjenester som kan puttes inn i konseptet «kommune i butikk», vil lokale butikker fra sør til nord i Lyngdal kommune bli kontaktet med tanke på et samarbeid.

Sist endret: 08.04.2024