Informasjonsbrosjyre om kommunal informasjon

Hvordan informerer Lyngdal kommune? Det har vi nå laget en egen informasjonsbrosjyre om.

Hvordan informerer Lyngdal kommune? Det har vi nå laget en egen informasjonsbrosjyre om.

I uke 12 distribueres brosjyren med Posten til alle husstander i Lyngdal kommune. Ettersom dette er offentlig informasjon deles den også ut til husstander som har reservert seg mot uadressert reklame.

I brosjyren kan du lese om følgende:

  • Kommunens hjemmeside
  • Om samtaleroboten Kommune-Kari
  • Om innbyggertorgene, kommunens fysiske møteplasser
  • Om utvidet byggesakstilbud
  • Innbyggervarsling
  • Min side-funksjonen
  • Om foreningsportalen og kommunens aktivitetskalender
  • Om Kommune-TV, nærdemokrati i praksis

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk har siste ordet i brosjyren, med en hilsen til Lyngdals innbyggere.

I brosjyren, og via knappelenken under, kan du også lese om hvordan Lyngdal kommune nå forholder seg til bruken av sosiale medier.

Lenke: Hopper av Facebook

Den digitale utgaven av brosjyren kan du laste ned her:

Lenke til informasjonsbrosjyre

Forside infobrosjyre
Sånn ser forsiden på informasjonsbrosjyren ut. I uke 12 sendes den ut til alle Lyngdals husstander. Design: Rune Hauan

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024