Slutt på Facebook-deling

Lyngdal kommune benytter ikke lenger Facebook som supplerende informasjonskanal. Mandag 20. mars ble siste melding lagt ut til de drøyt 5100 som fulgte kommunen på Facebook. Tirsdag 21. mars ble siden slettet.

Lyngdal kommune benytter ikke lenger Facebook som supplerende informasjonskanal. Mandag 20. mars ble siste melding lagt ut til de drøyt 5100 som fulgte kommunen på Facebook. Tirsdag 21. mars ble siden slettet.

I uke 12 ble det distribuert en informasjonsbrosjyre rundt til alle husstander i Lyngdal kommune. Den publikasjonen handler om hvor og hvordan kommunen informerer. Om hvilke kanaler som benyttes, og hvor publikum finner dem. Både de digitale og de fysiske. I brosjyren, som du kan laste ned via den blå knappelenken under, informeres det også om at Lyngdal kommune avvikler sin Facebook-side.

Lenke til informasjonsbrosjyren

Lenke til nyhetssak om brosjyren

– Det er summen av flere faktorer som gjør at vi nå hopper av Facebook. Den skjerpede personvern-problematikken er én del av dette bildet. I tillegg erfarer vi svært liten nytte-effekt av Facebook som promoteringskanal for kommunens hjemmeside, som jo har vært hovedformålet vårt med å være på Facebook, sier kommunalsjef for Organisasjon og utvikling i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

For snart ett år siden valgte kommunen å stenge kommentarfeltet på Facebook-siden. Se mer om det via lenken under. Siden da har det ligget i kortene at neste steg ville være å legge ned siden.

Lenke: Stenger for kommentarer

Bjørnevåg viser blant annet til Datatilsynets beslutning høsten 2021 om å ikke bruke Facebook i sitt kommunikasjonsarbeid. Nettopp grunnet risikoen knyttet til personvernkonsekvensene.

– Kommunen har ingen kontroll med hvordan Facebook velger å lagre og mellomlagre personopplysninger, samt hvordan Facebook velger å dele personopplysninger med søsterselskaper og andre nasjonale og globale aktører, sier kommunalsjefen.

Lenke: Datatilsynet om Facebook

Facebook har i mange år vært en populær delingsplattform for både private, offentlige virksomheter og næringsliv. Men man må ta inn over seg at både Facebook, verden og folk har forandret seg mye siden fenomenet sosiale medier ble lansert. Fra starten omfavnet man Facebook og andre sosiale plattformer med en form for naiv entusiasme. Nå var tiden for lengst moden til å sette en fot i bakken, og stille seg tusenkroners-spørsmålet: Hvorfor?

Hvorfor skal Lyngdal kommune være på Facebook?

Svarene vi fikk var ikke gode nok til å fortsette den reisen.

– Selv om Facebook har mange brukere, er det ingen garanti for at alle ser innholdet som legges ut. Algoritmer og personlige innstillinger begrenser hvem som får se meldingene dine, og det kan være vanskelig å nå ut til alle som er interessert i informasjonen som formidles. Innhold på sosiale medier har også en tendens til å ha kort levetid. Selv om det blir delt mye og sett av mange i begynnelsen, kan det raskt bli glemt når det dukker opp nye innlegg og nyheter. Dette kan føre til at viktig informasjon ikke når ut til alle som trenger den. Til slutt kan sosiale medier også utfordre personvernet når det kommer til bruk av data for forskning og utvikling. Mange selskaper bruker data fra sosiale medier til å utvikle nye produkter og tjenester, men det er ofte uklart hvordan disse dataene blir brukt og delt videre. Alt i alt er personvern i sosiale medier en kompleks problemstilling som krever økt bevissthet og innsats fra både selskaper og brukere for å beskytte personopplysninger og privatliv, oppsummerer Ronny Bjørnevåg.

Prioriterer hjemmesiden

– Lyngdal kommunes hovedkanal for informasjon er hjemmesiden vår, og det er hit vi ønsker publikum skal komme. Kommunen har også begrenset med ressurser til å kunne drifte flere kommunikasjonsplattformer. Vår prioriterte oppgave på dette området er å gjøre kommune-portalen best mulig. Det nylige redesignet av hjemmesiden vår er en del av denne strategien, der målet er å gjøre den enda mer aktuell og brukervennlig, sier Ronny Bjørnevåg.

Ronny foran ny hjemmeside på storskjerm
Takk for følget: Lyngdal kommune har lagt ned sin hovedside på Facebook. Kommunalsjef for Organisasjon og utvikling, Ronny Bjørnevåg, sier kommunikasjonsavdelingen nå utelukkende skal prioritere kommunens egen hjemmeside, hovedkanalen for informasjon ut til publikum. På skjermen i bakgrunnen ses den nye, nylig lanserte hjemmesiden.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Alle kommunale virksomheter i Lyngdal har gjennomført risikoanalyser knyttet til bruken av sosiale medier, og noen har konkludert med at de fortsatt ønsker å være til stede på Facebook og andre sosiale plattformer grunnet kunde- og markedshensyn. Herunder kultur, kino, bibliotek, barnehager, frivilligsentralen og BUA mm. Det er imidlertid da gjort grep for å minimere risikoen for misbruk, netthets og brudd på personvernreglene. Kommunens hovedside på Facebook er imidlertid nå avviklet.

Lyngdal kommune er ikke kjent med andre kommuner som har gjort tilsvarende grep, men er blitt kontaktet av flere kommuner som over tid har lagt merke til og fulgt med på de risikoreduserende tiltakene Lyngdal har gjort knyttet til bruken av sosiale medier. Det er tydelig at mange andre kommuner nå er i en lignende prosess.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024