Har du viltbånd i bilen?

Et viltbånd brukes ved en viltkollisjon til å merke av plassen hvor påkjørselen skjedde, slik at kollisjonsstedet blir enklere å finne igjen for de som har ansvar for oppfølging etter en viltulykke.

Et viltbånd brukes ved en viltkollisjon til å merke av plassen hvor påkjørselen skjedde, slik at kollisjonsstedet blir enklere å finne igjen for de som har ansvar for oppfølging etter en viltulykke.

Høsten er den tiden på året med størst risiko for viltpåkjørsler. Å kjøre på en elg eller et rådyr kan være både skremmende og farlig. En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for det påtrufne dyret og kan også medføre alvorlig personskade.

Kampanjeuken

I uke 45 gjennomførte Agder fylkeskommune og kommunene på Agder en felles kampanje med fokus på nettopp viltpåkjørsler. Målet var å få ut informasjon om hva den enkelte kan gjøre for å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og hva man skal gjøre hvis uhellet skjer.

I tillegg til å dele informasjon i ulike kanaler, ble det i løpet av uken også holdes stands en rekke steder der det blant annet ble delt ut viltbånd. Et slikt bånd brukes ved en viltpåkjørsel til å merke av plassen hvor påkjørselen skjedde, slik at kollisjonsstedet blir enklere å finne igjen for de som har ansvar for oppfølging etter en viltulykke.

På det gule viltbåndet er det tydelig beskrevet hva en skal gjøre i en slik situasjon. Her kan en også finne enkle nyttige fakta om atferden til hjortevilt og hva en kan gjøre for å redusere risiko for påkjørsler.

 • Et slikt viltbånd anbefales å være fast inventar i alle biler. 

Agder fylkeskommune og kommunene håper kampanjen skal bidra til færre viltpåkjørsler og at egdene får god informasjon om hva en skal gjøre dersom uhellet er ute.

Her får du også viltbånd

Viltbånd kan hentes på Lyngdal kommunes innbyggertorg.

Ved en viltulykke er dette nummeret du ringer: 02800

Viltbånd.png
Illustrasjonsbilde som viser hvordan et viltbånd skal brukes.
Dette er teksten som står på viltbåndet

VED VILTPÅKJØRSEL

 1. Du må vurdere egen risiko. Har viltulykken skjedd på 4-felts høyhastighetsvei, skal du ikke gå ut av bilen for å sikre området, men ringe 02800 umiddelbart. (Får du ikke svar, ring 112).
 2. Sikre skadested
  a. Plasser bilen slik at den er godt synlig og skjermer skadested.
  b. Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  c. Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 3. Ring politiet på 02800 (eventuelt 112). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
 4. Bruk merkebåndet til å markere påkjørselstedet tydelig – eller der hvor dyret forlot veien.
 5. Diriger trafikken om nødvendig.

Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.

IVARETA TRAFIKKSIKKERHETEN TIL FALLVILTMANNSKAPENE

De gjør en stor innsats med å avlive skadet vilt og fjerne døde dyr fra veibanen.
VIS HENSYN! Hold god avstand og kjør rolig forbi.

ANSVAR

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

VILT PÅ VILLE VEIER

Mange tusen elg, hjort og rådyr blir drept i veitrafikken hvert år i Norge. Risikoen for å møte vilt på veien er høy hele året.

DETTE BØR DU HA I MINNET OM DYRENE

 • Hjortedyr går ofte sammen.
 • Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen.
 • I snørike vintre søker viltet gjerne til lavereliggende områder og til brøytede veier.
 • Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall.
 • I mai - juni støter elgkua bort ettårskalvene. Risikoen er stor for at kalvene kommer ut på veien! Hos rådyr søker ungbukkene ut på egenhånd, med fare for å bli påkjørt.
 • Grønne jorder er en stor fristelse for hjorten. Er det dyrket mark på begge sider av veien, bør du være spesielt oppmerksom og senke farten.
 • På sensommeren og høsten er det bærplukkere og jegere i skogen. Da er det også brunsttid. Altså mange grunner til at viltet er mer i bevegelse.

DYRET KOMMER ALLTID BRÅTT PÅ!

 • Varselskiltet varsler en reell fare. Det at du ikke har møtt vilt på ville veier på lang tid, gir ingen trygghet, men heller økt sannsynlighet for at det er din tur.
 • Å holde fartsgrensen kan faktisk være for høy fart. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg spor i snøen, eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
  • Kommer ett dyr, kommer ofte flere. Brems og vær oppmerksom.
  • Ha alltid ren og klar frontrute, rene lykter og riktig justerte lys.

Viltbånd forside og bakside.png

Viltbånd forside og bakside2.png

 

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024