Innbyggermøter om kommuneplanen

Lyngdal kommune ønsker bredest mulig medvirkning i arbeidet med arealdelen i den nye kommunens første kommuneplan. Som en del av prosessen er det gjennomført to innbyggermøter. De kan du se i opptak her.

Lyngdal kommune ønsker bredest mulig medvirkning i arbeidet med arealdelen i den nye kommunens første kommuneplan. Som en del av prosessen er det gjennomført to innbyggermøter. De kan du se i opptak her.

informasjonssiden for høringer ligger det varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. I denne runden gjelder det sentrale Lyngdal og sjøområdene. Se kart lenger nede. Fristen for å komme med innspill er satt til 7. mars. Oppstartmeldingen finner du via knappelenken under.

Oppstart av kommuneplanarbeid

Innbyggermøter

Som en del av innbyggermedvirkningen til dette planarbeidet er det også arrangert innbyggermøter. Dette for å sikre mest mulig direkte medvirkning til planarbeidet.

 • For sentrale Lyngdal - 9. februar
 • Sjøområdene - 15. februar

Begge møtene var på Lyngdal kulturhus.

Møtene ble også strømmet på nett via Kommune-TV. Opptakene er nå tilgjengelig i TV-arkivet, og kan ses via knappelenkene under.

Opptak fra innbyggermøte 090221

Opptak fra innbyggermøte 150221

Program

Sentrumsområdene – 9. februar:

 • Åpning og møteledelse ved ordfører Jan Kristensen
 • Agenda for møtet ved Harald Øyvin Hol – Lyngdal kommune
 • Innlegg av:
  - Diderik Cappelen – Agder fylkeskommune
  - Gunnar O. Lindaas – Agder fylkeskommune
  - Tom Andreas Hestås – senterleder Handelsparken AS

Etter innleggene ble det åpnet for spørsmål og innspill fra salen.

Sjøområdene – 15. februar:

 • Åpning og møteledelse ved ordfører Jan Kristensen
 • Agenda for møtet ved Harald Øyvin Hol – Lyngdal kommune
 • Innlegg av:
  - Berit Weiby Gregersen – Agder fylkeskommune
  - Trond Rafoss – næringsliv/forskning
  - Christian Landmark – daglig leder Lister Friluftsråd

Etter innleggene ble det åpnet for spørsmål og innspill fra salen.

Ressursgrupper

Kommunen ønsker også å opprette to ressursgrupper for å styrke kompetansen i planarbeidet.

 • Ressursgruppe «Sentrale Lyngdal» - næringsliv, handelsforening, større industriaktører.
 • Ressursgruppe «Sjøområdene» - tradisjonelle fiskerier, oppdrettsnæring, turisme.

- Vi vil svært gjerne ha engasjerte og kunnskapsrike deltakere i ressursgruppene, og håper mange ser dette som en mulighet til å bidra til en positiv utvikling i Lyngdal, sier prosjektleder Harald Øyvin Hol.

Som et utgangspunkt ser kommunen for seg ett eller to møter i løpet av våren.

Senere i prosessen, sommer/høst 2021, skal planforslaget på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. I løpet av den perioden planlegges det et oppfølgende innbyggermøte. Det vil da ikke åpnes for at nye innspill tas inn til vurdering, da planen bare i liten grad kan endres etter offentlig ettersyn og fram til endelig politisk behandling.

Kommuneplan arealdel kartutsnitt.png
Det aktuelle området er markert i kartet.

Kontaktperson

Har du spørsmål eller ønsker du å delta i en av ressursgruppene, eller har forslag til andre som kan delta, så ta kontakt med prosjektleder for arealdelen, Harald Øyvin Hol. Helst på epost: harald.oyvin.hol@lyngdal.kommune.no - eller på telefon 901 37 704.

Sist endret: 08.04.2024