Gjennomfører geo-kartlegging med helikopter

Hvis du i begynnelsen av juni ser et helikopter i luften med en svær antenne hengende under seg, så handler det om å sjekke grunnforholdene for ny E 39.

Hvis du i begynnelsen av juni ser et helikopter i luften med en svær antenne hengende under seg, så handler det om å sjekke grunnforholdene for ny E 39.

Helikopteret bedriver såkalt geoskanning på den nye E 39-traseen mellom Mandal-Lyngdal. Kartleggingen starter i begynnelsen av juni. Målingene utføres for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E39. Kartleggingen vil bli utført over hele planområdet for ny E39.

Hensikten med geoskanningen er å kartlegge dybder til berg og å kunne si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området. Dette for å kunne planlegge og deretter bygge ut veien. Måleresultatene brukes til å raskt få en overordnet oversikt over geologien i prosjektområdet, for igjen å redusere den geologiske risikoen i prosjektet. Utfordrende grunnforhold kan avdekkes tidlig og føre til kostnads- og tidsbesparelser.

Helikopter geoskanning.png
Måleinstrumentene som benyttes under geoskaning består blant annet av en godt synlig antenne som henger under helikopteret. Foto: EMerald Geomodelling

Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig sirkulær antenne som henger under helikopteret. Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand, og antennen henger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t.

Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår.

Det er EMerald Geomodelling og SkyTEM Surveys som i tidsrommet 02.06. til 09.06. 2020 skal utføre denne helikopterbaserte geoskanningen mellom Mandal og Lyngdal for Nye Veier.

Kontaktinformasjon

  • Kontaktperson for Nye Veier: Nils Bernt Rinde, telefon 958 18 472
  • Kontaktperson for EMerald Geomodelling: Karoline R. Jensen, telefon 979 56 118

Sist endret: 05.02.2024