Klar tale om helsesykepleier

Mer tilgjengelig helsesykepleier, og mer informasjon om rollen. Det er ungdommens klare ønske og budskap.

Mer tilgjengelig helsesykepleier, og mer informasjon om rollen. Det er ungdommens klare ønske og budskap.

Årets ungdata-resultater viser at mange unge ikke har noen å prate med dersom de opplever noe vanskelig. Flere gir uttrykk for å ikke kjenne til helsesykepleier-tilbudet, mens andre, når de trenger hjelp, opplever at helsesykepleiere ikke er tilgjengelig. I tillegg er det mange unge som opplever mye psykiske plager og press.

Dette uttrykte behovet for helsesykepleiere var det flere politikere som ga tydelig beskjed om at de ønsket konkret handling på under et kommunestyremøte i mai i år. Det ble da blant annet vist til at denne problematikken hadde vært diskutert i fire år.

Behovet for, og opplevd lite tilgjengelig helsesykepleier-tilbud, var også temaet under en workshop på Konsmo kommunehus 17. november.

Ung workshop i Konsmo ung data.jpg
Glimt fra workshopen på Konsmo 17. november. Alle foto: Camilla Buch Vidringstad

Her deltok representanter fra ungdomsrådet, politikere fra utvalg for barn og oppvekst, rektorer, FAU og helsesykepleiere. Det var gruppearbeid der følgende problemstillinger ble diskutert: Hva må gjøres for at unge kan få god nok informasjon om helsesykepleier og hva tilbudet innebærer? Hvordan kan helsesykepleiere være mer tilgjengelig?

Under gruppearbeidet kom det blant annet frem forslag om klassevis omvisning på Helsestasjon for ungdom, anonym postkasse for å stille spørsmål, informasjon i klassen og samarbeid med lærere, fast samtale med helsesykepleier en gang i året, temadager på skolen/i klassen og digital tilstedeværelse.

Ung workshop i Konsmo ung data 3.jpg
Gule post it-lapper hører med i en workshop.

«Vi opplever at vi vil ha helsesykepleier mye mer tilgjengelig. Det er mange som ikke vet hvor de finnes, eller hvem de er. Vi ønsker mer informasjon om helsesykepleier, vite hva vi kan få hjelp til og hvor vi finner de». Ordene tilhører ungdomsrådsleder Tea Frøyland, og ble formidlet til Lyngdal kommunestyre i mai. Flere politikere fulgte som tidligere nevnt da opp og etterlyste konkret handling.

Lyngdal kommunes rådgiver for sosial bærekraft og SLT-koordinator skal i etterkant jobbe med å sammenfatte og følge opp arbeidet videre.

Ung workshop i Konsmo ung data2.jpg
Tea Frøyland (stående) er leder av ungdomsrådet i Lyngdal. I bakgrunnen ses folkehelse-rådgiver Kristine Engebretsen Illøkken.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Ungdata-undersøkelsen, kan du ta kontakt med rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse, Kristine E. Illøkken på epost Kristine.illokken@Lyngdal.kommune.no eller SLT-koordinator Camilla B. Vidringstad på epost Camilla.Buch.Vidringstad@Lyngdal.kommune.no

Sist endret: 08.04.2024