Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Om tjenestene

Helsestasjonen holder til i 3. etasje i Lyngdal rådhus og på Konsmo helsesenter.

 • Åpningstid Lyngdal: Kl. 08 til 15.30
 • Åpningstid Konsmo: Kl. 08 til 15 

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

Felles telefonnummer til begge helsestasjonene er 38 33 40 90

I Lyngdal er det også tilbud om helsestasjon for ungdom hver mandag mellom klokken 15 og 17. Dette tilbudet følger skoletidsplanen. Men det er etablert tilbud om sommeråpen helsestasjon for ungdom.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

Helsestasjonens tilbud:

 • Barnevaksinasjon
 • Helsekontroll
 • Undersøkelse av syn og hørsel
 • Oppfølging av vekst og utvikling
 • Forebyggende arbeid
 • Opplysning
 • Hjemmebesøk

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen.
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Linda Skagestad
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lyngdal helsestasjon

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Sist endret: 29.06.2020