Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Om tjenestene og åpningstider

Helsestasjonen holder til i Alleen 16 i Lyngdal sentrum, og på Konsmo helsesenter.

 • Felles nummer for helsestasjonstjenesten i Lyngdal kommune er 38 33 40 90.

Åpningstider

 • Åpningstid Lyngdal: Kl. 08 til 15.30
  SOMMERTIDER: I ferieukene 28, 29, 30 og 31 er åpningstiden fra kl. 10 til 14 
 • Åpningstid Konsmo: Kl. 08 til 15
  SOMMERSTENGT: Helsestasjonen på Konsmo holder stengt i ferieukene 28, 29, 30 og 31
Helsestasjon for ungdom (HFU) holder åpent TORSDAGER fra kl. 15-19. HFU er stengt i skolens sommerferie. Ved behov for HFU i sommerferien kontaktes helsestasjonstjenesten i Alleen 16.

Om helsestasjonene

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

Helsestasjonens tilbud:

 • Barnevaksinasjon
 • Helsekontroll
 • Undersøkelse av syn og hørsel
 • Oppfølging av vekst og utvikling
 • Forebyggende arbeid
 • Opplysning
 • Hjemmebesøk
 • Lenke: Familieteamet i Lyngdal

Helsestasjon for ungdom

I Lyngdal er det tilbud om helsestasjon for ungdom TORSDAGER fra kl. 15-19. Tilbudet følger skoletidsplanen.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen.
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Kontaktinformasjon

Anne Bjørnevåg, avdelingsleder
Alleen 16
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lyngdal helsestasjon

Besøksadresse:

Alleen 16
4580 Lyngdal

Sist endret: 27.06.2023