Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Om tjenestene

Helsestasjonen holder til i 3. etasje i Lyngdal rådhus og på Konsmo helsesenter.

 • Åpningstid Lyngdal: Kl. 08 til 15.30
 • Åpningstid Konsmo: Kl. 08 til 15

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

I Lyngdal er det også tilbud om helsestasjon for ungdom hver mandag mellom klokken 15 og 17. Dette tilbudet følger skoletidsplanen.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

Helsestasjonens tilbud:

 • Barnevaksinasjon
 • Helsekontroll
 • Undersøkelse av syn og hørsel
 • Oppfølging av vekst og utvikling
 • Forebyggende arbeid
 • Opplysning
 • Hjemmebesøk

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen.
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Linda Skagestad
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lyngdal helsestasjon

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Sist endret: 11.02.2020