Kommunen søker private avlastningshjem

Lyngdal kommune har behov for private avlastningshjem for barn og unge. Kan det være noe for deg å tilby i ditt hjem?

Lyngdal kommune har behov for private avlastningshjem for barn og unge. Kan det være noe for deg å tilby i ditt hjem?

Er du en trygg, tålmodig og omsorgsfull voksenperson, som trives i arbeid med barn? Har du rom for å ta imot et barn eller en ungdom i avlastning en helg i måneden, eller noen timer på ukedager?

Hvis ja hører vi veldig gjerne fra deg!

Avlastning gis til familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, og foregår vanligvis hver fjerde helg eller på timesbasis i ukedager. Barn og unge som er i avlastning har helseutfordringer eller sykdom av fysisk eller psykisk art, eller psykisk utviklingshemming som gjør at foreldre får tildelt avlastning.

I alle saker er det viktig at barnets familie og avlastningshjemmet har god kontakt og gjensidig tillit og respekt. Vi vektlegger derfor alltid å sette sammen familier som passer godt sammen.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli avlaster, men personlig egnethet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Det må også fremvises gyldig politiattest for å kunne være avlastningshjem. Godtgjøring gis etter gjeldende satser.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Tjenestekontoret på telefon 954 17 171, eller per epost via lenken under.

Lenke til epost Tjenestekontoret

Klikk på lenken under for å søke:

Lenke: Søknadsskjema avlastningshjem

Lyngdal kommune har også behov for støttekontakter. Du bruker samme søknadsskjema som for avlastningshjem.

Avlastere og støttekontakter er organisert under avdeling Forvaltning og bolig, som tilhører virksomhet Tjenestekontoret.

Illustrasjon Home Pixabay.jpg

Sist endret: 12.04.2024